Radar

Snabba ryck när assistenter ska anställas

Bråttom blir det nu när skolhuvudmännen ska anställa lärarassistenter.

Lagom till att höstterminen rullar i gång får de skolansvariga besked om hur mycket bidrag de får för att anställa lärarassistenter.
– Det är en utmaning när pengarna kommer så sent på året. Men vår önskan är att skolhuvudmännen hoppar på tåget så snabbt som möjligt, säger Andreas Spång vid Skolverket.

Mot bakgrund av den påtagliga lärarbristen har regeringen avsatt 475 miljoner kronor till kommuner och fristående skolhuvudmän att anställa lärarassistenter för. Tanken är att staten ska stå för hälften av kostnaden. Med andra ord måste skolhuvudmännen stå för den andra halvan för att kunna kvittera ut bidraget.

Om alla ansöker handlar det alltså om 950 miljoner kronor, vilket – grovt räknat – skulle kunna ge ett tillskott på 1 400 heltidsanställda assistenter som avlastar lärarna. Det förutsätter att skolorna redan ligger i startgroparna och hinner rekrytera. Bidraget får bara användas under hösten 2019. Till saken hör att lärarassistent är ett relativt nytt yrke.

– Vi har ett uppdrag att ta fram en nationell definition av yrket men där är vi inte ännu. Samtidigt vet vi att det redan finns assistenter på skolor runt om i landet. Men det är, som alltid, en utmaning att få fram mer personal på kort tid, säger Andreas Spång som är enhetschef vid Skolverket.

Skolhuvudmännen får fler chanser, då regeringen aviserat att bidraget fortsätter. Men 2020 uppgår det till 500 miljoner kronor för hela året.

Anledningen till att skolhuvudmännen kan söka bidraget först nu är att förordningen trädde i kraft 1 augusti. Bidraget bygger på en punkt i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringen, C och L, och att pengarna avsattes i vårbudgeten.

Så fördelas pengarna

Statsbidraget för att anställa lärarassistenter fördelas på 644 skolhuvudmän, utifrån antalet elever.
Det innebär att landets fyra största kommuner får mest, följt av Internationella Engelska skolan i Sverige AB.
Den kommun som får minst i bidrag är Överkalix, med 76 000 kronor. Näst minst får Bjurholm, 88 500 kronor.
Ett antal små fristående skolhuvudmän får drygt 50 000 kronor. Endast huvudmän som får en bidragsram som överstiger 50 000 kan ta del av bidraget.
Stockholm: 28,6 miljoner kronor
Göteborg: 17,9 miljoner kronor
Malmö: 11,5 miljoner kronor
Uppsala: 8,4 miljoner kronor
Internationella Engelska skolan i Sverige AB: 7,5 miljoner kronor
Källa: Skolverket