Radar

SCB vägrar lämna uppgifter om EU-val

SCB vägrar lämna ut uppgifter om personkryss i EU-val.

Sajten Europaportalen bad myndigheten Statistiska centralbyrån (SCB) om uppgifter om hur många personkryss ett antal politiker fick i EU-valet 1999. Men SCB vägrade lämna ut uppgifterna – med hänvisning till sekretess.

– SCB bedömer att det är en personuppgift och lyder under statistiksekretessen, säger Johan Eklund, tillförordnad enhetschef på SCB, till Europaportalen.

Vidare säger SCB att de kan lämna ut uppgifterna till forskare, men inte offentliggöra dem. Denna lagtolkning har gjorts internt av jurister på SCB.

Nils Funcke, expert på svensk offentlighetsprincip, kallar myndighetens drag för ”närmast obegripligt”.

– Det är klart att statistik kan falla under sekretess om själva siffrorna säger någonting som är skyddsvärt exempelvis om rikets säkerhet. Men i det här fallet har personer ställt upp i ett allmänt val och strävar efter att bli exponerade, säger han till Europaportalen.