Radar

M vill ha ny energikommission

Ulf Kristersson vill att det tillsätts en ny energikommission.

Moderaterna vill se en ny energikommission och sträcker ut en hand till partier som delar deras inställning i kärnkraftsfrågan.

”Om Sverige inte genomför en omstart i energipolitiken riskerar vi att bli ett land med ökade fossila utsläpp och brist på el”, skriver Ulf Kristersson och Lars Hjälmered i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

För att Sverige ska nå upp till sina ambitiösa klimatmål och leva upp till Parisavtalet behövs en långsiktig energipolitik som både kan tillgodose en ökad efterfrågan på el och radikalt sänka utsläppen, argumenterar  Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och partiets näringspolitiske talesperson Lars Hjälmered.

Enligt Kristersson och Hjälmered är regeringens nuvarande energipolitik bristfällig och en fortsatt avveckling av kärnkraften riskerar att leda till elavbrott och elbrist. Moderaterna söker nu stöd för en omstart av svensk energipolitik.

”Vi riktar oss i första hand till de partier som ser att basen i Sveriges långsiktiga energipolitik måste utgöras av förnybart och kärnkraft”, skriver Kristersson och Hjälmered.

Partiet vill också se en ny parlamentariskt sammansatt energikommission, som bör tillsättas omgående och arbeta under tolv månader för att sedan lämna underlag till en uppdaterad och bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken.