Radar · Nyheter

Mer pengar till glesbygden

Socialminister Lena Hallengren (S), statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi (S) under pressträffen i Björneborg.

Glesbygden ska få mer pengar i omfördelningen mellan kommunerna. Och det är de rika kommunerna som ska betala.
– Denna utjämning är ett viktigt steg i byggandet av det starka Sverige jag tror på, sade statsminister Stefan Löfven (S) i sitt sommartal.

Regeringen ska i höst presentera förslaget till ett nytt kommunalt utjämningssystem. Totalt ska 1,8 miljarder kronor mer omfördelas jämfört med dagens system.

Förslaget, som i stora drag bygger på en utredning som kom i oktober förra året, innebär att omfördelningen inom systemet ökar för både kommuner och landsting, från 9,7 miljarder till 11,5 miljarder kronor. 

Utredningen konstaterade att mer fokus behöver riktas mot socioekonomi och glesbygdens villkor, och att det finns ett genomgående behov av uppdatering av systemet så att utjämningen mellan olika delar av landet förstärks.

Det innebär bland annat att större hänsyn ska tas till socioekonomiska förutsättningar som kortare utbildning, låg inkomst och hälsoläget.

Lika välfärd

– Alla invånare ska ha tillgång till välfärdstjänster av god och likvärdig kvalitet, oberoende av var man bor, sade Stefan Löfven vid en pressträff i värmländska Björneborg före sitt sommartal.

I talet fokuserade han på just sammanhållningen, att Sverige byggts starkt av gemensamma krafter.

– Vi ska ena detta fantastiska land och vi ska ta det framåt, genom det starka samhällets återkomst. Där vi som bor i Sverige tar ansvar för vårt land och bidrar så gott vi kan, sade Löfven.

När det gäller omfördelningen mellan landstingen ändrar Socialdemokraterna ingenting i förhållande till utredningen. Däremot görs vissa justeringar mellan kommunerna. Bland annat vill S att påverkbara faktorer, såsom försörjningsstöd och läkarlöner, inte ska avgöra omfördelningen.

Det innebär att kommuner som inte klarar av att påverka dessa faktorer riskerar att få mindre pengar från systemet.

Hela landet

Dessutom förstärker S utredningens förslag till omställningsstöd, det så kallade införandebidraget, som ges till kommuner som får betala, för att övergången ska bli smidigare.

Enligt civilminister Ardalan Shekarabi (S) står Liberalerna och Centern bakom förslaget. Men själva systemet har sedan länge mött kritik.

– Men vi står fast vid att utjämning behövs. Även Stockholm vinner på utjämningen, eftersom man vinner på att hela landet kan leva, säger Shekarabi.

Med utredningens förslag skulle Stockholms landsting förlora cirka 1,6 miljarder kronor. Värmlands län skulle enligt Stefan Löfven vinna 250 miljoner kronor.

– Det motsvarar 350 sjuksköterskor, säger Löfven.

Utjämning

Frågan är då varför man måste gå omvägen via omfördelning mellan kommunerna samtidigt som staten ska gå in och kompensera de kommuner som måste betala i omfördelningssystemet. Varför inte ändra på hela det kommunala skattesystemet?

– Det unika med Sverige är att vi har kommunal beskattningsrätt som kombineras med likvärdig välfärd i hela landet. Det förutsätter en utjämning, säger Ardalan Shekarabi.

Enligt förslaget ska det nya omfördelningssystemet vara på plats den 1 januari nästa år.

Utjämningssystemet

Syftet med utjämningssystemet är att ge alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar.
Förslaget som Socialdemokraterna lyfter fram innebär att omfördelningen ökar för kommuner och landsting – från 9,7 miljarder kronor till 11,5 miljarder kronor. Den största ökningen gäller för landstingen: från 2,2 miljarder kronor till 3 miljarder.
Ett nytt system kan, enligt Socialdemokraterna, vara på plats den 1 januari 2020 om riksdagen ställer sig bakom förslaget.
Källa: Regeringen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV