Radar · Nyheter

Många mås-klagomål: ”Man måste vara ihärdig”

Restaurangen på Skansen i Stockholm har bland annat satt upp fågelskrämmor som liknar stora rovfåglar, som fått viss effekt.
Fiskmåsar som skriker och bajsar mitt i picknicken. Aggressiva trutar som är alldeles för närgångna. Klagomålen om störande fåglar har varit många i sommar, och de har ökat med åren, enligt skadedjursföretaget Rentokil.
– Problemet är ganska stort, säger en skadedjursexpert till TT.

Det är under måsarnas häckningsperiod, från omkring april–maj till juli, som merparten av samtalen kommer, enligt Andreas Tapper, servicechef på Rentokil Sverige. Under perioden då de lägger ägg, ofta på hustak, och med tiden får sina ungar skriker de nämligen som mest och kan även vara aggressiva. Och sommaren har varit intensiv för skadedjursföretaget.

– Vi har haft mycket att göra, vi har haft två man som jobbat heltid bara med störande måsfåglar, säger Andreas Tapper till TT, och fortsätter:

– Problemet är ganska stort, vi får en hel del frågor och klagomål om det.

Förutom fåglarnas skrianden och att de är aggressiva rör klagomålen även deras frätande avföring, som skitar ner och kan förstöra både plåttak och billack.

Problemet är som störst i stora städer, framförallt i kustnära områden, säger Tapper. Han upplever att störande måsfåglar och klagomålen om dem har ökat över tid.

– Ja, det tycker jag, sedan tror jag att man kanske har accepterat det mer innan. Samtidigt bygger vi väldigt havsnära i dag, gamla hamnområden är plötsligt bostadsområden. Vi har ju flyttat till måsen, samtidigt som måsen tar sig längre in i städerna, så både människan och måsen har flyttat på sig.

"Får leva med"

I Malmö har klagomålen om störande måsar varit många i sommar.

– Det är ganska mycket och det är samma sak varje år. När de börjar sin häckningsperiod så skriker de mycket och då klagar folk också, säger Ola Enqvist, naturvårdare i Malmö stad.

När fåglarna häckar på hustak eller andra privata tomter ligger ansvaret på fastighets- eller tomtägaren att göra något åt störningarna de orsakar. För allmän mark är Malmö stad ansvarig. I de flesta fall gör man inget åt fåglarna, säger Enqvist. Men det finns undantag, miljöförvaltningen har exempelvis förelagt staden med att skjuta fåglarna vid friluftsbaden eftersom de kan innebära en sanitär olägenhet.

– Det är ganska mycket måsar i stan, det ska man inte sticka under stolen med, och de för liv och kan bli aggressiva när de har sina ungar. Jag kan förstå att folk är rädda för dem, men det är inte så mycket vi kan göra. Vi kan inte börja skjuta varje mås, säger Ola Enqvist.

I Stockholm känner man också väl igen problemet med störande måsfåglar, även om klagomålen inte varit särskilt många i sommar.

– När det kommit intensiva klagomål har det oftast varit i lägenhetskomplex som ligger nära vatten, som Hammarby sjöstad och Hornsbergs strand. Där får man faktiskt leva med det lite, säger Tommy Tuvunger, viltvård- och skadedjurssamordnare vid Stockholms stad.

Stör bort fåglarna

En av de som dragits med måsproblem på sin uteservering i sommar är restaurangen Skansen terrassen i Stockholm.

– Som alla uteserveringar så har vi förstås måsar som är hungriga och intresserade, säger Anna Dahl, marknadschef på Kulturrestauranger, där Skansen terrassen ingår.

Där har man bland annat satt upp fågelskärmmor som liknar stora rovfåglar.

– Det har blivit lite bättre i om med det. Men sedan är det framförallt att plocka undan, vi måste ha större personaltäthet de dagar när det är högtryck på uteserveringen. Vi får inte lämna brickor, för då blir det mycket fåglar, säger hon.

Tommy Tuvunger brukar rekommendera fastighetsägare att arbeta förebyggande och att bland annat försöka bygga bort möjligheten för fåglarna att bygga bo på hustaken.

Andreas Tapper på Rentokil säger att det gäller att störa bort fåglarna.

– Skapa ett obehag för fågeln så den väljer att bo någon annanstans. Man måste vara ihärdig, man måste gå upp på taken och störa dem med jämna mellanrum och då väljer de tillslut att flytta därifrån. Det gäller att man verkligen är ihärdig och gör det hela säsongen och år efter år.

Måsar

Måsar är en fågelfamilj som omfattar omkring 50 arter och finns i hela världen. Fåglarna är kraftiga med långa vingar och kort stjärt. Större arter kallas även trutar.
De flesta måsar är vita med grå eller svarta vingar. Fåglarna är anpassningsbara och äter både animalisk och vegetabilisk föda.
Häckningsperioden pågår oftast mellan omkring april och maj till slutet av juli. Måsfåglar häckar ofta på tak till olika byggnader, som hustak.
Det är fastighets- eller tomtägarens ansvar att göra något åt störande fåglar. Kommunen har ansvaret i de fall fåglarna håller till och stör på kommunens mark, eller när miljöförvaltningen anser att det är en sanitär olägenhet.
I vissa fall är skyddsjakt på måsfåglar tillåtet. Fastighets- eller tomtägaren äger rätten att avropa skyddsjakt och är den som ger i uppdrag till exempelvis skadedjursföretag att bedriva skyddsjakt. Det gäller dock att hålla koll på reglerna för skyddsjakt då olika regler gäller för olika djurarter.
För att få bedriva skyddsjakt på måsar och trutar måste fågeln vara så pass störande att den innebär en sanitär olägenhet eller att den är ett arbetsmiljöproblem.
När Rentokil får i uppdrag av fastighets- eller tomtägare att bedriva skyddsjakt på måsfåglar innebär det oftast att de plockar bort ägg och bon från byggnaders tak.
Källa: NE, Rentokil, Malmö stad