Radar · Nyheter

Övervikt bland pojkar ökar i Stockholm

Mat och matvanor är viktiga aspekter att titta på i kommuner med hög andel överviktiga barn, menar Liselotte Schäfer Elinder.

Fetma och övervikt ökar hos barn mellan fyra och tio års ålder i flera kommuner i Stockholms län, enligt Dagens nyheter. Utvecklingen är tydligast bland pojkar.

Statistik från centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, vid Region Stockholm visar att övervikt bland pojkar ökar kraftigt i nio av totalt femton kommuner, för flickor i sju kommuner.

Övervikt var vanligare hos flickor vid fyra års ålder, men vid tio års ålder har pojkarna kommit ikapp.

– Det är ett stort problem och det krävs omfattande insatser i vissa kommuner där var fjärde tioåring i kommunala skolor har övervikt eller fetma, säger Liselotte Schäfer Elinder, professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet till tidningen.

Enligt Schäfer Elinder behövs förebyggande insatser sättas in tidigt.

– Det är i de yngre åldrarna som åtgärder är mest effektiva. Hela hemmet behöver tänka om och vi måste påbörja insatser för barnen i förskolan och barnhälsovården och sedan fortsätta i skolan, när barnen börjar bli tonåringar är det svårt att vända utvecklingen, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV