Radar · Nyheter

Ny arbetsroll ska hjälpa trafikpolisen

Med nya "nykterhetskontrollanter" hoppas myndigheter och regering att kunna minska olyckorna.

Varje år dör drygt 70 personer i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor. Med nya ”nykterhetskontrollanter” hoppas myndigheter och regering kunna minska olyckorna. Ett förslag som får stöd av NTF.
– Vi vet att polisens resurser inte räcker till, säger generalsekreterare Marie Nordén.

När det kommer till trafiksäkerhet anses Sverige vara ett föregångsland. Trots det omkom 75 personer i olyckor förra året, där alkohol eller droger var inblandade – ungefär en fjärdedel av det årets dödsfall längs vägarna.

– Det är inte acceptabelt. Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att för att nå en ökad nykterhet på våra vägar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Ministerns lösning på problemet har länge handlat om att införa fler kontroller och han pratar hoppfullt om flyttbara automatiska kontrollstationer vid festivaler eller andra samlingsplatser. Vi kan även få se en ny yrkeskategori i framtiden.

Resurserna räcker inte

Viljan att utveckla en ny typ av tjänsteroll som kan underlätta för trafikpolisen, har funnits hos Trafikverket och Polismyndigheten sedan en tid tillbaka. Förslaget på en form av nykterhetskontrollant backas upp av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF).

– Vi behöver se fler kontroller ute i trafiken. Och vi vet att polisens resurser inte räcker till. Kan en ny yrkesgrupp genomföra kontroller är det bara positivt, säger Marie Nordén.

Enligt NTF har den negativa attityden mot rattfylleri minskat i dag, samtidigt som andelen som kör påverkade har ökat till viss del.

– Vi ser en förskjutning, det är inte en stor skiftning men det är en förändring, säger hon.

Mest kostnadseffektivt

Trafikverket och Polismyndigheten har tidigare lämnat in en begäran till regeringen, för att se över hur polisens befogenheter kan vidgas till en annan yrkesgrupp.

– Du behöver inte en hel polisutbildning för att göra de kontrollerna. Men det behövs en lagändring, för att kunna frigöra en annan resurs än polisen, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

Tomas Eneroth kan inte ge någon tidsprognos för när en eventuell förändring kan ske.

– Det är för tidigt att säga men jag är väldigt engagerad i att vi ska hitta fler kontrollmöjligheter. Vi behöver avlasta polisen, säger han.

Lagen om rattfylleri

Rattfylleri är när en person kör ett motordrivet fordon med minst 0,2 promille alkohol i blodet.
Grovt rattfylleri innebär att en person har minst 1,0 promille alkohol i blodet eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften.
Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader och i normalfallet återkallas körkortet under tolv månader.
Vid grovt rattfylleri kan straffet bli fängelse i högst två år och körkortet kan återkallas under 24 månader.
Grovt rattfylleri i kombination med grovt vållande till annans död kan ge upp till åtta års fängelse.
Källa: Trafikverket