Radar · Nyheter

Myndigheterna tonar ner blyrisk i Notre-Dame

Den omfattande eldsvådan i Notre-Dame förstörde en stor del av katedralens tak.

Analyser av lekplatser i Paris visar på skyhöga blyhalter efter den omfattande branden i katedralen Notre-Dame i april. Men myndigheterna i staden tonar ned risken för blyförgiftning.

En fransk miljöorganisation har stämt myndigheterna efter branden eftersom staten inte i tillräcklig utsträckning informerat medborgarna om hälsofarorna som eldsvådan förde med sig, enligt organisationen.

Katedralens spira, som kollapsade i branden, innehöll flera hundra ton av det giftiga ämnet bly. För två veckor sedan stängdes två förskolor i Paris sedan höga halter av bly hittats på skolgårdarna.

Nu har nya prover tagits inom en radie av 500 meter från brandplatsen, och testerna visar inte på farliga halter, enligt Paris vice borgmästare Emmanuel Gregoire rapporterar tv-kanalen LCI.

Testerna på förskolor och skolor visar på mindre än 70 mikrogram bly per kvadratmeter. De franska myndigheterna rekommenderar blodprov för alla som exponeras för mer än 70 mikrogram bly. Den siffran har överstigits med råge på flera håll i de centrala delarna av Paris sedan brandkatastrofen.

– Men enstaka prover utanför 500-metersradien visar på halter uppemot 1 000 mikrogram bly per kvadratmeter på lekplatser och fönsterbrädor. Dessa kommer att städas rigoröst före skolstarten i september, säger Emmanuel Gregoire.

– Staden kommer inte att ta några risker, säger han.

Förslag om att täcka hela katedralen i ett skyddande hölje under restaureringsarbetet har kommit in men vice borgmästaren avfärdar detta eftersom det skulle vara för svårt att genomföra.