Radar · Nyheter

Björndjur kan ha spridits på månen

De så kallade björndjuren är sannolikt en av de tuffaste organismerna som finns.

Tusentals millimeterstora björndjur, även kallade trögkrypare, lever möjligen på månens yta. De tåliga organismerna fanns nämligen i lasten på den israeliska månlandaren Beresheet som i april kraschlandade på månen, skriver tidningen Ny teknik.

Vissa arter av björndjur kan överleva vakuum, uttorkning och temperaturer mellan minus 272 grader och plus 340 grader.

Vid uttorkning går de ryggradslösa tuffingarna in i ett vilotillstånd kallat kryptobios då kroppen dras samman och ämnesomsättningen upphör – men utan att cellernas strukturer förstörs.

Backup av jorden

Redan 2008 kunde svenska forskare påvisa att björndjur klarar av att färdas i rymden. Detta efter att ha hämtat organismer från både Öland och Tyskland och sänt dem på en tolv dagar lång satellitfärd. Kosmisk strålning var inga problem, däremot vållade rymdens ultravioletta strålning skador på vissa arter av björndjuren.

Den blågula forskningen har säkert studerats noga av den ideella organisationen Arch mission foundation, som försett den israeliska månlandaren med last, enligt uppgifter i tidskriften Wired.

Organisationen vill skapa en säkerhetskopia eller reserv av planeten jorden. I denna den första sändningen till månen ingick ett bibliotek i dvd-form innehållande 30 000 sidor med bland annat litterära klassiker och Wikipediasidor samt mänskligt dna och – björndjur.

Vara i tioårig vila

Huruvida de små djuren genom kraschen strötts ut över månens yta och om de är vid liv är frågor som Arch mission foundations grundare Nova Spivack nu grunnar på.

Att Beresheet skulle kraschlanda var något han inte väntat sig – men han noterar i Wired att björndjuren kan befinna sig i kryptobios i minst tio år och att människor innan dess kanske hinner besöka månen. Det är heller ingen risk att björndjuren tar över månen, eftersom de måste tas tillbaka till jorden eller till en annan plats med atmosfär och vatten för att väckas ur sitt vilotillstånd.

Björndjur

+ Björndjur kallas också trögkrypare eller tardigrader.
+ Djuren är ryggradslösa och knappt en millimeter långa.
+ De finns i nästan alla ekosystem över hela världen.
+ Är en av de få flercelliga djurgrupper som klarar regelbunden uttorkning. Vid uttorkning går den in i ett vilotillstånd (kryptobios) då kroppen dras samman och ämnesomsättningen upphör. Vid det dödliknande vilotillståndet kan den ändå upprätthålla cellernas strukturer tills nytt vatten gör dem aktiva igen.
+ Björndjur klarar temperaturer mellan –272 och +340 grader Celsius.
Källa: Högskolan i Kristianstad