Radar · Nyheter

Bantning inför publik ger större viktras

Uppmuntrande reaktioner från vänner och bekanta kan motivera till större viktnedgång för den som bantar, enligt en pågående studie vid Högskolan i Halmstad.

Bantare som skriver om sitt viktminskningsprojekt i sociala medier går ner mer i vikt än de som inte gör det, visar en pågående studie vid Högskolan i Halmstad. De som bantade inför publik gick i snitt ner 20 procent mer.

– Det är en extra motiverande faktor att man kan få ryggdunkar om man gör bra ifrån sig och att det är lite pinsamt om det inte går som man hade tänkt, säger Ulf Aagerup, lektor i företagsekonomi.

I sitt forskningsprojekt har han följt 400 överviktiga eller feta personer som under tre månader fick använda samma viktminskningsprogram. Halva gruppen höll tyst på Facebook om sin bantning, andra halvan gjorde regelbundna uppdateringar, så att vänner och kontakter kunde reagera.

– Det övergripande resultatet är att de som postar sin vikt på Facebook går ner mer i vikt än de som inte gör det, på hela gruppen blev det 20 procent. De är också nöjdare med sin viktnedgång än andra, säger Ulf Aagerup.

Stora skillnader

Studien, som SVT nyheter Halland tidigare rapporterat om, är inte slutförd, men all data är insamlad.

Redan nu kan Ulf Aagerup konstatera att det finns stora skillnader även inom den grupp som var öppen med sin bantning.

– Människor med stora nätverk och ytliga bekanta får bättre resultat, deras motivation stärks mer än för dem som främst har familj och nära vänner och inte så många kontakter.

Men även risker

Överlag fick de som var öppna med sin bantning mycket feedback från sina vänner, både stöd och tröst när det inte gick så bra och hurrarop när det gick bra. Men Ulf Aagerup ser också risker med att använda den här typen av offentlig bantning som metod för att motivera.

– Det är inte alla människor som behöver öka motivationen. Det finns människor som har riskbeteenden och som redan har väldigt stark motivation att gå ner i vikt, fastän de inte borde göra det, och där vore ju en sådan här behandling väldigt farlig.

Studien

De 400 deltagarna har rekryterats till studien via en annons på Facebook. De är i åldern 18 till 65 år, ungefär lika många män som kvinnor.
Alla deltagarna utrustades med samma viktminskningsprogram och halva gruppen uppmanades att via Facebook rapportera inför sitt nätverk hur det gick.
Detta gjordes en gång i veckan under tre månaders tid. Alla deltagarna använde en standardformulering om huruvida det gått bra eller dåligt den senaste veckan och hur mycket vikten reducerats.
Studien genomförs vid Högskolan i Halmstad med finansiering från KK-stiftelsen.
Källa: Högskolan i Halmstad