Radar · Nyheter

Ännu ett nätläkarföretag etableras i Sörmland

Ännu ett nätläkarföretag har valt att etablera sig i Sörmland för att undvika avgifter.

Efter att ha köpt upp Nyköpings vårdcentral har Min doktor flyttat till Sörmland för att undvika avgifter. Samtidigt har regionen börjat se över taxorna för alla typer av vårdbesök.

Sörmland har under senare år blivit ett avgiftsparadis för digitala vårdföretag, då besöken inom primärvården är avgiftsfria i regionen. Anledningen är ursprungligen att regionen hade ett mål att göra primärvården till den första vägen in i vården, i stället för att gå via akuten. En satsning som, enligt Sörmlands tillförordnande hälso och sjukvårdsdirektör Bo Tideholm, inte haft någon verkan.

Det har i stället resulterat i att flera digitala vårdföretag utnyttjat den avgiftsfria primärvården och etablerat sig i regionen för att kunna erbjuda kostnadsfria besök via nätet.

– Det var inget vi önskade, men när andra digitala vårdgivare flyttade så kunde vi inte längre stå bredvid med höga avgifter, säger Carina Nordqvist Falk, verksamhetschef på Min doktor.

Ser över avgifter

Monica Johansson, regionstyrelsens ordförande i Sörmland, säger att när de avgiftsfria besöken infördes 1 januari 2017 så var det inte så stor grupp som berördes, då redan barn och äldre hade avgiftsfria besök. Men att de nu håller på att se över avgifterna för alla typer av vårdbesök.

– Vi tittar på allt; telefonsamtal, mejl, video, chatt, all tänkbar kontakt med vården. Jag kan inte svara på hur taxorna kommer att se ut framöver. I november kommer det att fattas ett beslut om alla de här taxorna, säger Monica Johansson.

Verksamheten på Nyköpings vårdcentral fortsätter till en början som vanligt, men Min doktor har öppnat för möjligheten att integrera verksamheten mer med deras digitala tjänster framöver.

De läkare som i dag arbetar för nätläkarföretaget Min doktor arbetar inte från vårdcentralen i Nyköping, utan befinner sig hemma eller på den plats de själva bestämmer.

Försökt reglera

Både nätläkarföretagen Kry och Doktor.se är sedan tidigare etablerade i regionen. I ett försök att göra priserna på nättjänsterna lika, oberoende på var bolaget är stationerat, så införde Sveriges kommuner och landsting (SLK) i juli en ny minsta rekommenderade patientavgift på 100 kronor för digital vård, med möjlighet för regionerna att själva bestämma om en högre avgift.

Avgiften gäller dock bara för digital vård via video- och röstsamtal, så att chatta med en läkare, den tjänst som är huvudtjänsten för flera av de digitala vårdtjänsterna, har fortfarande ingen lägsta patientavgift.

SKL har tidigare i år beslutat att sänka ersättningsnivåerna för digitala vårdtjänster utanför patientens egen hemregion, då det inneburit ökade kostnader för patienternas hemregioner. Den nya rekommenderade utomlänsersättningen för ett digitalt läkarbesök är 500 kronor, jämfört med tidigare 650 kronor.

Inställning till digital vård

2017 gjordes 1,6 procent av totala antalet besök i primärvården hos nätläkare.
Sex av tio är positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik.
En av fyra tycker att kommuner och landsting lever upp till deras förväntningar på digital service.
Tre av fyra är positiva till den ökande digitaliseringen i samhället.
Källa: Sveriges kommuner och landsting (SLK)