Radar · Nyheter

Utsattheten bland tiggare befaras öka

Utsattheten ökar, befarar Stadsmissionen i Eskilstuna.

Kravet på tillstånd för att tigga på vissa platser i Eskilstuna gör situationen svårare för dem det berör, enligt Eskilstuna stadsmission. Nu befaras utsattheten öka bland tiggarna.

I Eskilstuna finns mellan 30 och 50 personer som försörjer sig på att tigga, berättar Tomas Lindroos, direktor på Eskilstuna stadsmission.

– Många av dem är analfabeter, och kan inte något annat språk än sitt eget. Det gör det svårt att kommunicera med dem.

Fast de som vill söka tillstånd kommer att få hjälp med pappersarbetet. Stadsmissionens uppgift är att stötta och hjälpa, och att informera om samhället, berättar han.

– Vi kommer att ge stöd och hjälp för att söka tillstånd, precis som vi informerar om till exempel rätt till sjukvård.

Legitimation krävs

Däremot kommer inte Stadsmissionen att betala några tillståndsavgifter, förklarar han.

– Det rimmar inte med vår verksamhet.

Det krävs också att den som har tillstånd kan legitimera sig med en giltig handling. Huruvida de som tigger har de legitimationer som krävs vet han inte.

– Men de har ju tagit sig hit. Jag antar att de har pass eller id.

Att tigga är ingen bra väg till försörjning, konstaterar Tomas Lindroos. Men ett tillståndskrav kan göra allt ännu svårare för den som är utsatt. Eskilstuna stadsmission är kluven i frågan.

Utsattheten ökar

– Redan när förslaget lades var vi remissinstans, och i vårt svar sade vi då att utsattheten hos den här målgruppen ökar, säger Tomas Lindroos.

De som tigger får nu betydligt mindre pengar jämfört med för några år sedan, berättar han.

Stadsmissionen i Eskilstuna bedriver projekt tillsammans med organisationerna i Stockholm, Uppsala och Linköping för att stötta och stärka EU-migranter.

Stadsmissionens argument

Stadsmissionen har anfört en rad synpunkter på tillståndskravet. Bland annat att tillståndet innebär en acceptans och legitimation av tiggeri, och att en avgift kan göra att utsatta utnyttjas av folk som kan vilja tjäna pengar på att låna ut medel till avgiften.
Dessutom kan kvinnor riskera att bli än mer utsatta om möjligheter till tiggeri begränsas. De patriarkala strukturerna kan göra att sexhandeln då ökar i stället. Stadsmissionen påpekar också att få eller ingen i målgruppen kommer att kunna klara av söka tillstånd, och att rättsväsendet kommer att få avsätta resurser för att reglerna ska följas. De utsatta kommer inte att ha pengar för att betala eventuella böter. Dessutom befaras att den våldsamma och hatiska inställningen till tiggare kommer att späs på.
Slutligen undrar Stadsmissionen över vad det nya kravet egentligen grundar sig i, ordningsstörning eller en önskan att bli kvitt tiggeriet.
Källa: Stadsmissionen i Eskilstuna