Radar · Nyheter

Rekordmånga överklagar miljödomstolsmål

Bostadsbygge i Stockholm.

Antalet överklagande ärenden i Mark- och miljööverdomstolen, den högsta instansen i mål som gäller plan- och bygglagen, är rekordhögt.

På tre år har tillströmningen av ärenden ökat med 46 procent. Första halvåret i år inkom 595 överklaganden, jämfört med 408 under samma period 2016, skriver Dagens Nyheter.

Enligt hovrättsrådet Anna Tiberg beror det bland annat på ökande förtätning av bostadsområden.

– En exploatör kanske vill bygga flerfamiljshus bland villor, säger hon till DN.

Antalet överklaganden är högt både i tät- och glesbygd, trots att byggmarknaden på många håll är sval.

Förutom flerfamiljshus i äldre villaområden handlar många ärenden om fritidshus som byggs på jordbruksmark eller strandnära.

Förtätning i stadsmiljö är också en vanlig typ av ärende, inte minst i Stockholm där höghus byggs väldigt nära varandra.