Radar · Nyheter

Smittsamt virus söks i döda fåglar

Trastfåglar är extra känsliga för de myggburna virusen.

Tropiska fågelvirus som även kan smitta människor och hästar sprider sig norrut i Europa. Nu vill forskare ta reda på om virusen redan hunnit nå Sverige.

Den som hittar en död fågel i södra delen av Sverige uppmanas nu att rapportera fyndet – och i vissa fall skicka in kadavret till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Anledningen är två närbesläktade tropiska virus – West Nile-virus och Usutuvirus – som kan spridas mellan fåglar och människor genom myggbett.

– Virusen har sakta förekommit längre och längre norrut. Förra sommaren hittades de ända uppe i norra Tyskland, så vi tror att de så småningom kommer nå Sverige, säger Aleksija Neimane, forskare på SVA.

För fåglar kan virusen vara dödliga – och i värsta fall leda till att hela populationer utplånas. Mest känsliga är trastar, ugglor och kråkfåglar.

– Därför är vi extra intresserade om någon hittar döda fåglar från de arterna, eller om man hittar flera döda fåglar på samma plats.

De flesta människor och hästar som smittas av virusen märker ingenting, men man kan få influensasymtom och hos mindre än en procent kan det leda till allvarlig sjukdom.

– Då kan man se neurologiska störningar av att viruset ger inflammation i hjärnan.

Den som vill bidra till forskarnas insamling behöver dock inte vara orolig att smittas av döda fåglar eftersom virusen bara sprids med myggor, enligt Aleksija Neimane.

– Men man vet aldrig varför ett djur har dött så använd alltid handskar eller plastpåse.

West Nile-virus och Usutuvirus

Virusen tillhör gruppen flavivirus och sprids med myggor. West Nile-virus kan ge nilfeber, som hos 80 procent ger inga eller lindriga symtom men som även kan ge feber, illamående, huvudvärk och utslag och i mycket sällsynta fall hjärnhinneinflammation.
Äldre och personer med nedsatt immunförsvar har störst risk för allvarlig sjukdom. Usutuvirus är framför allt farligt för fåglar men kan ge liknande symtom som West Nile-virus hos immunsvaga personer.
För att undersöka om virusen spridits till Sverige uppmanas allmänheten rapportera in alla döda fåglar som hittas söder om Dalälven i ett formulär på SVA:s hemsida.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV