Radar · Nyheter

Samband mellan tidig fetma och hjärtsjukdom

Högre risk att drabbas för en hjärtmuskelsjukdom om du varit överviktig i tonåren, enligt en ny studie.

De som varit överviktiga eller feta i tonåren drabbas i högre grad av en hjärtmuskelsjukdom som kan resultera i en transplantation, enligt en ny svensk studie som Vetenskapsradion rapporterar om.

I studien granskade forskarna värnpliktsregistret för att undersöka om det fanns något samband mellan fetma och hjärtmuskelsjukdomen kardiomyopati, som kan leda till hjärtsvikt.

4 500 män av de drygt 1,5 miljoner som granskades i registerstudien hade fått sjukdomen.

Det visade sig att en högre andel av de som varit feta eller överviktiga när de sökte in till lumpen drabbades innan de fyllt 50 och enligt studien löper feta och överviktiga en åttafaldig ökad risk att få sjukdomen, jämfört med normalviktiga.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV