Radar · Nyheter

Människohandelns offer mer utsatta sommartid

Antalet anmälda fall av människohandel ligger på rekordnivåer enligt Brå (Brottsförebyggande rådet). Men sommaren är en tid då hjälpen till offren försvinner.

Antalet anmälda brott av människohandel har ökat markant, sett till några år tillbaka. Och när myndigheter och mottagningar tar sommar finns risk att möjligheten till hjälp för de utsatta minskar.

– Sverige stänger ner och utsatta får svårare att få tillgång till stöd och skydd. För de som lever under förtryck och våld är detta förödande och något som samhället aktivt borde ta tag i, säger Madeleine Sundell, jurist på Frälsningsarmen och ordförande i Plattformen för civila Sverige mot människohandel, till TT.

– En väg ut ur exploateringen är vad de drabbade hoppas på. Det krävs hjälp utifrån. Det är inte ovanligt att den enda kontakt de har är med sin förövare, säger hon.

Ett exempel på detta är från i våras då två män dömdes vid Uppsala tingsrätt för att ha lurat en 18-årig kvinna till prostitution. En av männen var till en början tillsammans med kvinnan som lockades hit från Rumänien. Inte förrän polisen gjorde ett tillslag kunde kvinnan ta sig ur situationen.

Dryg fördubbling

Sett till fem år tillbaka har antalet anmälningar mer än fördubblats men legat på 214 anmälningar år 2017 och 2018. Det kan bli en liknande notering för i år. Enligt de senaste preliminära siffrorna från Brottsförebyggande rådet (Brå) har 112 fall anmälts till polis under första halvåret 2019.

Det kan ha flera förklaringar tror Mikael Thörn, utredare på Jämställdhetsmyndigheten som har ett nationellt uppdrag att förebygga människohandel och prostitution.

– Det troliga är att det skett en faktisk ökning, men samtidigt har problematiken synliggjorts allt mer. Det har gjort att fler upptäcker det här och faktiskt anmäler, säger han.

Enligt Mikael Thörns uppfattning ökar inte själva människohandeln under sommaren, men han inser att myndigheternas stöd inte är lika starkt.

– Hela människohandelsområdet behöver prioriteras upp. Vi har ett nytt regeringsuppdrag från förra året, som handlar om brottslighet i arbetslivet där vi utbildat personal inom arbetsmiljöverket att kunna identifiera människohandel. Det kommer nog leda till fler åtal och domar så småningom, säger han.

Toppen av isberg

Bakom statistiken kan det finnas ett stort mörkertal. Enligt en de drabbade som Plattformen för civila Sverige mot människohandel kom i kontakt med förra året hade endast 95 av 122 haft kontakt med en myndighet.

Möjligheten till stöd varierar också runt om i landet, menar Madeleine Sundell som vill se en nationell hotline dit allmänhet och utsatta kan ringa.

– Människohandel är en lukrativ business. Därför att risken att åka fast är väldigt liten när de utsatta är skyddslösa människor, särskilt på sommaren.

Anmälningar människohandel

2008: 23
2009: 59
2010: 84
2011: 98
2012: 69
2013: 83
2014: 93
2015: 179
2016: 197
2017: 214
2018: 214
2019: 112*
* Preliminär statistik januari till juni
Källa: Brottsförebyggande rådet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV