Radar · Nyheter

EU pressar Polen om domstolar igen

EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans har granskat den polska regeringens reformer som undergräver det självständiga domstolsväsendet.

EU-kommissionen ger den polska regeringen två månader att skrota nya disciplinregler för domare som kommissionen anser undergräver domstolars självständighet.

Sedan högernationalistiska partiet Lag och rättvisa vann 2015 har den polska regeringen på olika sätt ökat den politiska kontrollen över domstolsväsendet, vilket lett till tvister med EU-kommissionen. I april kritiserade kommissionen att polsk lag tillåter disciplinutredningar och sanktioner mot domare utifrån hur de har dömt.

Den polska regeringen har besvarat kritiken, men kommissionen bedömer inte svaret vara tillfredsställande. Nu får Warszawa två månader för att åtgärda bristerna, slår EU-kommissionen fast på onsdagen. Efter tidsfristen kan fallet hänvisas till EU-domstolen, som kan utdöma böter.

EU-kommissionen har redan dragit den polska regeringen inför rätta två gånger tidigare för reformer som undergräver domstolarnas oberoende, bland annat för den lag som innebär att en tredjedel av alla domare i Högsta domstolen tvångspensioneras.

Rättsfallen i EU-domstolen pågår parallellt men separat från den politiskt allvarligare proceduren mot Polen som inleddes i december 2017. I den utreder EU-kommissionen huruvida de polska reformerna innebär ett systematiskt hot mot rättsstaten – en procedur som i teorin kan leda till att Polen förlorar sin rösträtt i EU.