Radar · Nyheter

Beskedlig algblomning i Östersjön

Rapporter om ytansamlingar har kommit in till informationscentralen.

Algblomningen är i gång i delar av Östersjön. Framför allt är det Stockholmsområdet som drabbas, men ännu inte i någon större omfattning.

Ytansamlingar har börjat synas till i delar av Östersjön och det är senare än jämfört med förra året. Förra årets varma sommar gjorde att algblomningen då startade tidigare än vanligt.

– I nuläget är det Stockholm och Nynäshamn som varit mest drabbat, vi har fått in från två andra delar också, södra Skåne och Bornholm, säger Maya Miltell på Informationscentralen för Egentliga Östersjön.

Däremot är det ingen omfattande algblomning ännu.

– Om man jämför med förra året till exempel kan man säga att ytansamlingar har sin säsong senare i år och den verkar heller inte bli som den var förra året. Det är inte någon större algblomning just nu, säger Maya Miltell.

Algblomningen har olika färg och utseende beroende på vilken mängd och art det är. Den är normalt förekommande och i de flesta fall också ofarligt. I Östersjön är det cyanobakterierna som är vanliga där flera arter blommar regelbundet. En del av dem har även förmågan att kunna bilda gifter.

SMHI:s satellitbilder visar risk för ytansamlingar i södra delarna av Östersjön. Framför allt blommar algerna mellan juli och september, när vattnet är som varmast.

– Det beror även helt på vädret och vattentemperaturen, säger Maya Miltell.

Algblomning

Algblomning inträffar när växtplankton eller cyanobakterier massförökas i hav, sjöar och andra vattensamlingar. Vid algblomning blir vattnet grumligt eller färgat, ibland bildas tydliga ansamlingar på ytan.
I grunden är algblomning en naturlig process. Men de senaste decennierna har exempelvis övergödning, utsläpp och utfiskning lett till allt kraftigare algblomningar, särskilt under högsommaren.
Vissa cyanobakterier är giftiga och kan vara farliga för till exempel hundar. Hos människor kan de giftiga algblomningarna leda till exempelvis huvudvärk och illamående.
Källor: Naturvårdsverket, Informationscentralen för egentliga Östersjön och Nationalencyklopedin