Zoom

Låneaktioner mot nedmontering av unikt bibliotek

Internationella biblioteket vid Odenplan ligger i ett annex vid Stockholms stadsbibliotek (i bakgrunden).

Vid årsskiftet sägs hyresavtalet upp för Internationella biblioteket (IB) vid Stockholms stadsbibliotek. Bokbeståndet på över 100 språk kommer att splittras, en del försvinna och personal placeras på olika bibliotek.

I mars beslutade den blågröna majoriteten och Stockholms stads kulturnämnd att till årsskiftet säga upp Stadsbibliotekets och därmed Internationella bibliotekets hyresavtal för Annexet. Den 20 juni meddelade Stadsbibliotekets ledning att Annexet stängs den 1 september i år. Därefter flyttas delar av IB:s verksamhet till biblioteket på Kungsholmen.

Såväl kulturarbetare som oppositionspolitiker kräver i en debattartikel på SVT Opinion att uppsägningsbeslutet rivs upp och att Stockholms stadsbibliotek och kulturnämnd utvecklar verksamheten. Bland undertecknarna finns författare, förläggare, två ledamöter av Svenska Akademien och bibliotekarier, däribland Matilda Wallin på Internationella biblioteket.

– Jag vill att beslutet upphävs. Det borde vara en fjäder i hatten för staden att ha det här unika biblioteket, det finns ingen motsvarighet i Europa med både språk och litteratur från hela världen på så många språk, säger hon.

1 100 personer kom för att låna böcker och protestera mot nedläggningen av verksamheten i Annexet enligt organisationen Rädda Internationella biblioteket
1 100 personer kom för att låna böcker och protestera mot nedläggningen av verksamheten i Annexet enligt organisationen Rädda Internationella biblioteket. | Foto: Charlotte Wester

Naddebo: Besökssiffror som minskar

IB är både en del av Stockholms stadsbibliotek och ett nationellt bibliotek med ungefär 200 000 böcker. Biblioteket har såväl kommunal som statlig finansiering med Kungliga biblioteket som huvudman. Det innebär att personalen finns som kunskapsresurs också för folkbibliotek och låntagare i landet som vill ha råd om inköp och beställa böcker via fjärrlån, enligt biblioteket.

– Vi har en unik samling böcker. Det är både en lånecentral som servar biblioteken ute i landet och ett öppet bibliotek. Vill ett bibliotek i Småland till exempel låna 30 böcker på turkiska hjälper vi till att välja ut böcker och skickar dem på en så kallad deposition i tre månader, så låntagarna där kan välja på fler böcker, säger Matilda Wallin.

Att besökssiffrorna för biblioteket minskar motiverar flytten, enligt kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C). Men han kallar det för en nystart och säger att böckerna ska vara tillgängliga för fjärrlån.

– När man startade IB var det fokus på att samla litteratur, den kommer att vara kvar, men de vanliga biblioteken ute i staden har också ett behov av mångspråkig litteratur. Den publika ytan på Kungsholmen kommer vara lika stor som på IB. Jag vet att en del av personalen är kritisk mot flytten, men en del tycker att det är positivt, säger han till SVT.

Enligt honom har många inte satt sig in i vad flytten innebär.

– När folk går ut i medier eller skriver krönikor om det här, så låter det som att vi ska lägga ner. Det är inte alls det vi ska göra. Vi ska fortsätta att ta ansvar för Internationella biblioteket, men göra det mer tillgängligt, ha mer verksamhet i det och mindre förvaring av böcker, sa Naddebo vid en debatt på SvD:s scen under Almedalsveckan i Visby.

I uppropet Stoppa nedläggningen av Internationella biblioteket! står: ”För några år sedan drog Stockholms läns landsting tillbaka sin finansiering, som utgjorde en tredjedel av IB:s dåvarande budget. Nu vill Stockholms stad spara in på hela byggnaden, som kostar 5,8 miljoner kronor per år att driva.”

Till dags dato har 4 624 skrivit under uppropet.

Litteraturkritiker i bland annat Dagens Nyheter, Viola Bao, är en av initiativtagarna till uppropet Stoppa nedläggningen av Internationella biblioteket! | Foto: Charlotte Wester
Litteraturkritiker i bland annat Dagens Nyheter, Viola Bao, är en av initiativtagarna till uppropet Stoppa nedläggningen av Internationella biblioteket! | Foto: Charlotte Wester

"Många som kommit med resväskor"

Annexet har i genomsnitt 700 besök per dag och Matilda Wallin säger att det sedan tjugo år är en plats där nyanlända, studenter, översättare och flerspråkiga barn från Stockholmsregionen och granstäder kan ta del av litteratur.

– Stockholms stadsbibliotek har inte satsat på IB. Vi har fantastiska böcker men ingen som arbetar uppsökande och med programverksamhet. Näst sista spiken i kistan var när personalen delades upp på tre chefer och tre enheter förra året.

Hon pekar på att just samordning, den samlade expertisen och dagens läge vid stadsbiblioteket endast ger låntagarna fördelar.

När hyresavtalet sades upp var det sista spiken i kistan.

Beslutet kan även ses som ett steg i samma riktning som Sverigedemokraternas försök att begränsa biblioteksutbudet av litteratur på olika modersmål, vilket går stick i stäv med §5 i Bibliotekslagen som fastslår att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

– Det går inte att tolka på annat sätt än att det är intoleransens vindar som blåser, säger Matilda Wallin.

– Böcker är ett verktyg för integration. Att vi läser samma författare, på olika språk, är ett sätt att närma oss varandra till exempel brasilianske Coelho på persiska, kinesiska och hindi eller Astrid Lindgren på 50 språk!

Tre lördagar, med start den 13 juli, genomförs låneaktioner, där människor uppmanas att låna böcker som annars riskerar att säljas.

”Folk har strömmat igenom konstant sedan portarna slog upp klockan 12, det har hela tiden stått minst 15 personer i kö vid lånediskarna. Många som kommit med resväskor, tagit med sig hela familjen, åkt in från förorterna, velat prata av sig och varit upprörda,” står det på Rädda Internationella bibliotekets Facebooksida.

Syre Stockholm har försökt nå Jonas Naddebo (C).