Radar · Nyheter

EU försöker lugna om Mercosur

EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan.

Sommartiden får EU att varna för svinpest och alltför varma djurtransporter. Oron för det stora handelsavtalet med Sydamerika vill man dock gärna tona ner.

Att EU-kommissionen kommit överens om ett gigantiskt handelsavtal med de så kallade Mercosur-länderna har väckt rejäl oro i jordbrukskretsar. Inte minst handlar det om vad konsekvenserna ska bli när köttbjässar som Brasilien och Argentina friare tillåts exportera till EU.

EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan vill dock gärna slå hål på oron och trycker i stället hårt på de klimatlöften som Mercosur-länderna accepterat.

– Vi har kommit fram till kvoter snarare än fullständigt liberalisering. Vi har byggt in säkerhetsspärrar. Vi har sett till att det inte kommer att komma några produkter från Mercosur-länderna som inte uppfyller EU:s livsmedelsregler. Jag hoppas att våra lantbrukare och våra ministrar när de har läst det här mer noggrant förstår att vi har nått ett balanserat resultat, säger Hogan när EU-ländernas jordbruksministrar ska informeras om avtalet i Bryssel.

"En invasion"

Sverige tillhör avtalets anhängare. Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) konstaterar visserligen att EU ”behöver jobba vidare med” kvoterna för kött, fågel och socker, men tycker inte att man ska överdriva konsekvenserna för Sverige.

– Tittar man på kött specifikt så tror jag att importen från Mercosur-länderna i dag står för ungefär en procent av det som säljs i Sverige. Skulle vi ta vår andel av de här kvoterna skulle det bli en procent till, säger Nilsson i Bryssel.

I Italien är regeringen betydligt mer skeptisk.

– Det kommer att bli en invasion av produkter, hävdar jordbruksminister Gian Marco Centinaio på väg in till mötet.

Pest och hetta

Samtidigt finns även andra orosmoln för jordbruksministrarna. På måndagen varnades om både spridningen av afrikansk svinpest och förekomsten av alltför långa och heta djurtransporter.

Båda ämnena är extra aktuella under sommaren. Svinpesten sprids ofta genom livsmedel som turister tar med sig från ett land till ett annat och sedan slänger ute i naturen.

– Man ska vara väldigt försiktig med vad man handlar och köper, särskilt när man är i länder som har svinpest. Man ska inte ta med sig någonting och inte slänga någonting. Det är på riktigt någonting som skulle kunna få stora konsekvenser, säger Jennie Nilsson i Bryssel.

Mercosurländerna och EU

De fyra så kallade Mercosurländerna (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay) utgör tillsammans världens sjunde största ekonomi med en sammanlagd bruttonationalprodukt på 2 200 miljarder euro.
Omkring 60 500 EU-företag exporterar till Mercosur. Under 2015 rörde det sig om export av varor för 42 miljarder euro och tjänster för 22 miljarder euro.
Merparten av dagens export från EU till Mercosur handlar om bilar, bildelar, maskiner, kemikalier och läkemedel. På dessa hamnar i dagsläget tullar på 18–35 procent, som kan tas bort med ett handelsavtal.
I utbyte får Mercosur bland annat ett kvotsystem för export av kött, etanol och socker till EU.
Avtalet öppnar för gemensam standardisering, samarbete inom bland annat livsmedelssäkerhet och djurhållning och rätt att delta i offentliga upphandlingar. Det skulle även bekräfta EU:s och Mercosurs åtagande i Parisavtalet om klimatförändringar, vilket bland annat inkluderar Brasiliens hantering av skogskövlingsproblem.
För att avtalet ska träda i kraft krävs att EU-länderna och EU-parlamentet ger det sitt stöd.
Källa: EU-kommissionen