Radar · Nyheter

Många djurinspektörer hotas på jobbet

Djurskyddsinspektörer är utsatta både på och utanför jobbet.

Åtta av tio djurskyddsinspektörer i landet har utsatts för hot i sitt arbete, visar en ny facklig rapport.
– Tyvärr något man får räkna med, säger Elisabeth Schöning, enhetschef på länsstyrelsen i Uppsala.

Hot och trakasserier är ett stort problem för landets naturskyddsinspektörer, det visar en ny enkät som fackförbundet Naturvetarna genomfört med sina medlemmar.

– Det finns ingen profession i vårt fackförbund som är lika utsatt som djurskyddsinspektörerna, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna och huvudförfattare till rapporten.

Åtta av tio tillfrågade uppgav att de blivit hotade någon gång de senaste fyra åren, de allra flesta någon gång det senaste året. Sammanlagt svarade 103 personer på enkäten.

"Nåt man får räkna med"

Elisabeth Schöning, enhetschef på veterinärenheten vid länsstyrelsen i Uppsala, har efter 20 år i branschen själv blivit utsatt.

– Det är tyvärr något man får räkna med, förr eller senare så dyker det upp hot och trakasserier, säger hon.

Ofta sker trakasserierna ute på inspektionsplatsen, men även via telefon och sociala medier, berättar Elisabeth Schöning.

– Jag låter inte det påverka mitt vardagsliv. Men det är klart man får tänka efter. Jag har sekretessinställningar på sociala medier.
Somliga använder skyddat nummer, hemlarm och kameror för att övervaka sitt hem och sina egna djur.

Viktigt med åtgärder

Enkäten visade att en tredjedel av händelserna inte hade följts av någon åtgärd. På länsstyrelsen i Uppsala har de ibland fått ta hjälp av säkerhetsföretag.

– Finns det ett reellt hot mot en anställd så anlitar vi ett vaktbolag och vi polisanmäler alltid, säger Schöning.

Sedan den 1 juni förra året har länsstyrelsen fått mer ansvar för omhändertagande av djuren. Tidigare var det ett delat ansvar med polis.

– Vi märker en skillnad, det blir mer riktat mot oss när det bara är vi som fattat besluten. Men inte en jättestor skillnad, vi hade de här problemen innan också.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV