Radar · Nyheter

Läkare underkänner bedömning av sjukintyg

Sex läkare kritiserar Försäkringskassans system för att bedöma sjukintyg.

Försäkringskassans system för bedömning av sjukintyg är dysfunktionellt och rättsosäkert, skriver sex läkare på SvD Debatt.

Om läkaren misslyckas med att förklara den medicinska bedömningen straffas patienten som inte får sjukpenning.

En stor del av läkarnas arbetstid går också åt till att skriva intyg och kompletteringar till Försäkringskassans handläggare. Därmed minskar antalet patienter som läkarna kan träffa, vilket till viss del förklarar varför väntetiderna i primärvården ökar.

Det som krävs är att kunskapen, kontrollen och ansvaret läggs hos en och samma aktör, anser artikelförfattarna. Ett sätt är att låta läkaren ha ansvar för sjukskrivningen initialt och att Försäkringskassan tar över ansvaret för den medicinska delen efter en period.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV