Radar · Nyheter

”Lägre hyror för konstproduktion en nödvändighet”

450 produktionsplatser för konstnärer saknas, bara i Stockholms stad.

Läget är pressat när det gäller konstnärliga produktionsplatser i Stockholmsområdet, konstaterar en ny utredning från Region Stockholm. Differentierade hyror för förenings- och kulturverksamhet beskrivs som nödvändigt. 

Bara i Stockholms stad saknas i dag produktionsplatser för 450 konstnärer, och med den snabbt växande regionen omvandlas tidigare mindre attraktiva fastigheter och mark till bostäder, arbetsplatser, kommunikationer och service. En utveckling som pressar bort utövande konstnärer och kulturskapare som med generellt låga inkomster har svårt att bära marknadsmässiga hyror. Det konstaterar en ny utredning från Region Stockholm.

– Jag ser i utredningen en tydlig parallell mellan utmaningarna för konstnärliga produktionsplatser och den pågående krisen för rockklubbar och andra publika mötesplatser i Stockholmsregionens centrala delar, säger Eva Bergquist, förvaltningschef på Region Stockholms kulturförvaltning i ett pressmeddelande.

Förutom att differentiera hyressättningen, med lägre hyror för kulturutövare föreslås att kommunala planeringar ska innefatta rum för konst och kultur på samma sätt som idrotts- och andra fritidsanläggningar. 

Särskilt goda förutsättningar för att skapa fler produktionsplatser beskrivs de regionala stadskärnorna i Järfälla, Huddinge och Haninge ha, på grund av ”väl uttryckta kulturpolitiska ambitioner och en infrastruktur för medborgarna att ta del av konst och kultur”.  

Läs även Syre Stockholms reportage Sökes: Rum för hållbart skapande från februari 2019.

Så vill kommuner förbättra förutsättningar för konstutövande

+ Jakobsbergs centrum i Järfälla kommun har två biografer och ett resurscenter som lär ut media till elever, lärare och fritidsledare. Ett film- och tv-produktionsbolaget hyr inspelningslokaler i en före detta flyghangar i området, och kommunens näringslivsbolag har diskussioner med andra produktionsbolag om etablering i området. Järfälla kommun ser därför filmen som ett utvecklingsområde.
+ Haninge kommuns kultur- och fritidsförvaltning vill utveckla en barnscen för teater och dans. I kommunen finns ett flertal äldre bostadsområden med lokaler som delvis är svåra att hyra ut och äldre kontors- och fabriksområden, som med lägre hyresnivåer kan bli möjliga etableringar för konstnärer och kulturella och kreativa näringar. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslås i samverkan med näringslivsenheten, stadsbyggnadsförvaltningen och lokala fastighetsbolag göra en lokal kartläggning av möjliga etableringar av konstnärliga produktionsplatser. I samband med utvecklingen av Haninge kulturhus med konsthallen finns möjligheter att bygga en ateljé för residensverksamhet. 
+ Huddinge kommuns kultur- och fritidsförvaltning är intresserade av att utveckla teater- och dansområdet i kommunen. Södertörns högskola har en black-box scen som man vill utveckla samverkan med för gästspel men eventuellt även för produktionsresidens. Målsättningen bör vara att studerande ska bosätta sig i området och efter examen utveckla kultur- och konstnärlig verksamhet och näringsverksamheter. 
Källa: Rapporten Förutsättningar för konstnärliga produktionsplatser i Stockholmsregionen – med fokus på bild- och formområdet och regionala stadskärnor, Region Stockholm 2019.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV