Radar · Nyheter

Barkarbystaden och Stockholm får miljonstöd för klimatneutralitet

Barkarbystaden får miljonstöd för pilotprojekt inom klimatneutral samhällsplanering.

Nio städer får totalt 35 miljoner i statligt stöd i sitt arbete för att bli klimatneutrala år 2030. Däribland finns Barkarbystaden i Järfälla kommun, och Stockholm.

Finansieringen sker inom det strategiska innovationsprogrammet Viable cities, som koordineras av Kungliga tekniska högskolan och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Stödet på totalt 35 miljoner matchas med samma belopp från städerna, vilket ger en total budget på 70 miljoner.

– Med denna satsning vill vi tillsammans med städerna och deras partners mejsla fram innovationsinsatser som ger snabba och kraftfulla effekter för att uppnå klimatneutrala städer 2030.  Men det är också helt nödvändigt att insatserna ger ett gott liv åt alla i staden, säger Viable cities programchef Olga Kordas, som också är forskare på KTH i ett pressmeddelande.

Projekten ska löpa över två år med start i september 2019. De delfinansieras med mellan tre och fem miljoner kronor vardera. Tanken är, enligt Viable cities att rikta in forskning och innovation mot ”en visionär, men konkret målsättning – Klimatneutrala städer 2030 – som kan samla många krafter och leda till banbrytande systemförändringar”.

Stockholms projekt handlar om att förbättra städers förmåga att fatta komplexa beslut, genom ett digitalt beslutsstöd, som simulerar och visualiserar stadens energi- och transportsystem. Något som ska göra det möjligt att överblicka olika åtgärders konsekvenser beträffande utsläpp.

Barkarbystadens projekt i Järfälla går ut på att den framväxande stadsdelen ska bli en förebild för klimatneutrala städer, genom ett antal pilotprojekt inom klimatneutral samhällsplanering. Resultatet är tänkt att kunna användas för stadsutvecklingsprojekt i hela Sverige.

– Utöver de enskilda städernas projekt kommer även insatser göras för att städerna ska kunna arbeta tillsammans och dra nytta av lärdomar och insikter för snabbare klimatomställning. Vår gemensamma ambition är att vi ska inspirera världens städer, säger Olga Kordas.