Radar · Nyheter

Svenska älgen kan rödlistas

Älgen kan hamna på Artdatabankens rödlista.

Den svenska älgen och skogsharen kan bli rödlistade.
I en preliminär bedömning inför nästa lista pekas arternas bestånd ut som nära hotade.

Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har släppt preliminära expertbedömningar inför nästa års släpp av en ny rödlista.

Läget har där graderats som lite mer allvarligt för älgen.

Älgbeståndet bedömdes vara livskraftigt i den senaste listan från 2015, men kan nu komma att betecknas som nära hotat, näst intill sårbart.

– Om en art minskar kraftigt ett antal generationer tillbaka då är det ett av kriterierna för att sjunka på rödlistan, säger Lena Tranvik, chef för naturvårdsprogrammet vid Artdatabanken om den preliminära bedömningen.

När Artdatabanken gjort sin preliminära bedömning har man de utgått från kriterier från Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Artdatabanken bedömer att det inte finns någon utdöenderisk för älgen.

– Vi bedömer att populationen är så stor och helt regleras av jakt att den inte riskerar att försvinna, säger Lena Tranvik.

Samma bedömning görs för skogsharen, vars population väntas minska då den tros bli allt ovanligare i Svea- och Götaland när vintrarna blir varmare. Läget för vargen graderas också upp, från sårbar till starkt hotad.

För uttern och kronhjorten ser det lite bättre ut och bestånden bedöms som livskraftiga, i stället för nära hotade.

Lodjursbeståndet bedöms vara nära hotat, snarare än sårbart.
Östersjötumlaren, som inte bedömdes inför den senaste listningen, anses vara starkt hotad.

Artdatabanken har släppt den preliminära listan för att ta in kompletterande kunskap från allmänheten, fram till mitten av september.