Radar · Nyheter

Ökat tryck hos stödorganisationer på sommaren

Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris, tror att sommaren kan bli intensiv för dem.

Sommar, ledighet – och psykisk ohälsa. Trycket hos stödorganisationer för personer med psykisk ohälsa ökar under sommaren. Fler hör av sig för att få stöd och problemen är ofta tyngre.

– Jag tror att vi ser framför oss en ganska intensiv sommar, säger Magnus Jägerskog på Bris.

Hos Bris är trycket stort under sommaren och det är framför allt samtal som handlar om psykisk ohälsa som blir fler. De kan exempelvis handla om nedstämdhet, ångest och självmord.

– Psykisk ohälsa är den vanligaste kontaktorsaken under alla månader på året. Det man ser under sommaren är att det då är ännu vanligare, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Barnens rätt i samhället (Bris).

"Problem tar inte lov"

Under juni har samtalen till Bris gått upp med omkring fem procent jämfört med samma månad förra året, enligt Magnus Jägerskog. Det motsvarar en ökning med drygt hundra fler samtal. Tidigare somrar har det sett ut på liknande sätt, mängden samtal från barn har gått upp när skolorna tar lov och stödjande samhällsfunktioner går på semester.

– Genomgående är att barn som kontaktar Bris saknar en vuxen i sin närhet att kunna samtala med. Under sommaren blir det extra tydligt eftersom mycket av det stöd som samhället erbjuder och har, och också sammanhangen som finns i skolan där barn lever sina liv under övriga tider på året, har stängt. Men barns problem tar inte lov, det är en stor del av förklaringen.

Organisationen Mind håller med om den bilden.

– Vi ser att man är mer utlämnad eftersom normala vårdkontakter och aktiviteter som man har kanske inte finns där när det är semestertider, säger Johanna Nordin, verksamhetsansvarig för Minds stödlinjer.

Fler tyngre problem

Till Mind kan personer i alla åldrar höra av sig. Där har man sett att samtalen som kommit in under sommaren oftare handlar om tyngre problem jämfört med övrig tid på året, enligt Johanna Nordin.

– Vi är ju på ett sätt något som fångar upp mellan stolarna, på sommaren blir det mer tydligt att det finns luckor i det stöd som de är vana vid att få.

Magnus Jägerskog ser allvarligt på situationen.

– Att barn inte får stöd för sitt mående och att vi ser en ökning av samtal om ångest och självmord under den här perioden är jätteallvarligt. Här finns en utmaning för samhället, när stödbehovet kanske är som störst bland många barn så tar många delar av stödet lov.

Rustar inför sommaren

Både Bris och Mind försöker se till att det finns gott om personal under sommaren för att kunna möta stödbehovet. Men även anhöriga till personer som mår dåligt psykiskt kan göra mycket, anser Johanna Nordin. Det handlar om att fråga, visa att du bryr dig, lyssna och fråga igen.

– Det finns en rädsla för att man gör saker värre när man pratar, det är en myt som vi försöker slå hål på.

Medmänskliga samtal är något som hon tror att flera samhällsinstitutioner, som skolan och vården, kan bli bättre på att ha för att förebygga psykisk ohälsa och för att somrarna inte ska bli lika svåra för dem som mår dåligt.

– Om de som till exempel jobbar i skolan skulle våga ta samtal med barn som de ser mår dåligt, om det fanns en struktur för det, skulle de samtalen kunna hållas där, säger Johanna Nordin.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt

SOS-Alarm 112
Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.
Mind Självmordslinjen 90101
Stödlinje för personer med tankar på självmord. Öppen 06–24 varje dag. Tel: 90101. Chatt: chat.mind.se. Mejl: mejlsvar@mind.se.
Vårdguiden 1177
Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning. Tel: 1177. Webb: www.1177.se.
Hjälplinjen
Erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd på telefon. Tel: 0771-22 00 60, alla dagar 13–22. Webb: www.1177.se/Om-1177/Om-Hjalplinjen/
Jourhavande medmänniska
Telefonjour för den som behöver någon att prata med. Tel: 08-702 16 80, alla dagar 21–06.
Spes – Suicidprevention och efterlevandes stöd
Organisation som erbjuder stöd till den som förlorat någon närstående i suicid. Tel: 08-34 58 73, telefonjour varje dag 19–22. Webb: http://spes.se/
Källa: TT