Radar · Nyheter

Havsnivåerna väntas stiga kraftigt i Danmark

Försätter utsläppen som i dag kan vattennivåerna stiga så mycket som 92 centimeter i Skagen, 105 i Köpenhamn och 117 i Esbjerg.

Inom 80 år kommer havsnivån i danska Esbjerg att ha stigit lika mycket som under de senaste 2 000 åren. Högre vattennivåer väntas drabba Danmark hårt – inget område ligger mer än drygt fem mil från kusten. Men de lokala skillnaderna är stora.

Havsnivåerna i Danmark fortsätter stiga. Och vissa städer drabbas hårdare än andra, visar en ny studie från De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Studien har jämfört vad som kan väntas ske med havsnivåerna i tre danska städer om den globala uppvärmningen fortsätter som i dag, jämfört med om klimatmålen i Parisavtalet uppnås.

– Skillnaderna städerna emellan är faktiskt så stora att de motsvarar skillnaderna mellan de olika utsläppsscenarierna, säger Kristian K Kjeldsen, forskare på GEUS.

Stora skillnader

Skagen klarar sig lindrigast undan – 39 centimeter kommer havsnivåerna att stiga, enligt studien. Bara 30 mil bort, i Esbjerg, kommer stigningen i stället att vara 63 centimeter, medan man i Köpenhamn får räkna med 51 centimeter högre havsnivåer. Och det är om klimatmålen nås.

Fortsätter utsläppen i stället som i dag kan vattennivåerna stiga så mycket som 92 centimeter i Skagen, 105 i Köpenhamn och 117 i Esbjerg.

– Precis som Sverige var Danmark täckt av inlandsis. Det resulterar i att landhöjningen på olika platser i Danmark varierar. Landhöjningen verkar som en motpol till havsnivåns stigning, säger Kristian K Kjeldsen.

Skillnaderna i havsnivåerna städerna emellan har stor betydelse för hur det framtida skyddet ska planeras, påpekar forskarna.

Olika åtgärder

– Det hjälper ingenting att prata om stigande havsnivåer på ett nationellt plan. Det är på lokal nivå man kan göra insatser, utbyggningar och ombyggningar. Det man upplever i Esbjerg är inte detsamma som man upplever i Köpenhamn, säger Kjeldsen.

Enligt forskarna bakom studien har tidigare forskning visat att en stigning av havsnivån på 15 centimeter betyder att de kustöversvämningar, som tidigare inträffat i genomsnitt vart femhundrade år på den amerikanska västkusten, framöver kommer att inträffa vart tionde år. Skillnaden på runt 25 centimeter mellan Esbjerg och Skagen runt år 2100 får därmed stor betydelse för hur ofta extrema översvämningar förekommer – också i Danmark.

– Men man kan komma väldigt långt om man följer Parisavtalet – och kanske ännu längre om man är än mer ambitiös, säger Kristian K Kjeldsen.

Så mycket stiger havsnivåerna

Stigning i centimeter om målen i Parisavtalet nås.
2040:
Skagen: 12 (+/- 8)
Köpenhamn: 21 (+/- 8)
Esbjerg: 28 (+/- 8)
2100:
Skagen: 39 (+/- 21)
Köpenhamn: 51 (+/- 21)
Esbjerg: 63 (+/- 21)
Stigning i centimeter om utsläppen forsätter som i dag:
2040:
Skagen: 15 (+/- 9)
Köpenhamn: 23 (+/- 9)
Esbjerg: 31 (+/- 9)
2100:
Skagen: 64 (+/- 28)
Köpenhamn: 77 (+/- 28)
Esbjerg: 89 (+/- 28)
Källa: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)