Radar · Nyheter

Djur ska få övergångsställe över ny motortrafikled

Den planerade ekodukten vid Flottsbro friluftsområde ska vara en säker överfart för älgar, människor och andra djur.

För att ge djur en säker väg över den planerade vägen Tvärförbindelse Södertörn ska Trafikverket bygga en ekodukt, ett 60 meter brett övergångsställe över vägen.

Tvärförbindelse Södertörn ska byggas mellan E4/E20 vid Vårby backe i Kungens kurva och väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge kommun. Ett naturkänsligt område, säger Ulrika NIlsson, projektchef i ett pressmeddelande:

– Då är extra viktigt att vi skapar hållbara lösningar för alla, oavsett om det handlar om människor eller djur och växter. 

En ekodukt är ett sorts övergångsställe eller bro för djur och i viss mån växter, som får chansen att sprida sig över vägen. Det kan öka den biologiska mångfalden, och dessutom minska antalet viltolyckor på vägen.

På ekodukten, som kommer att ligga i anslutning till Flottsbro friluftsområde och naturreservatet Gömmaren, skapas ett landskap med buskar, träd och till exempel stenpartier för kräldjur, som liknar naturen kring vägen. 

Bron blir omkring 90 meter lång och upp till 60 meter bred. Den kommer även att rymma en gång- och cykelväg längst ut på ena sidan.

Bygget av Tvärförbindelse Södertörn har tidigare i år fått kritik av Naturvårdsverket med avseende på att motortrafikleden planeras genom flera naturreservat. Myndigheten saknar bland annat ”närmare redogörelse för omfattningen av intrången i reservatens naturvärden och dels förslag på hur dessa skulle kunna kompenseras”, enligt ett yttrande från februari 2019.

Naturvårdsverket kritiserar även att underlaget för bygget inte redovisar trafikmängder och fördelning på olika trafikslag, något som gör det svårare att planera för minskade klimatpåverkande utsläpp. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV