Radar · Nyheter

Unika båtgravar upptäckta i Uppsala

I en båtgrav begravdes en man tillsammans med en häst, en hund och en rad vapen och föremål.

Två båtgravar – varav en där en man begravts tillsammans med en häst och en hund – har grävts fram i Uppsala. Ett sensationellt fynd, enligt arkeologerna.

De två gravarna upptäcktes vid prästgården i Gamla Uppsala i samband med en utgrävning i höstas och undersöktes av arkeologer i juni. I Sverige har man tidigare bara upptäckt ett tiotal båtgravfält av detta slag.

”Det här är en unik utgrävning, den senaste båtgraven här undersöktes för 50 år sedan”, säger Anton Seiler vid Arkeologerna, som är en del av myndigheten Statens historiska museer, i ett pressmeddelande.

Båtgravar kännetecknas av att den döde har grävts ned i marken liggandes i en fullstor båt, inte sällan tillsammans med gåvor och föremål. En av de två nyupptäckta gravarna var helt intakt, med kvarlevorna av en man i aktern och kvarlevor av en häst och en hund i fören. Arkeologerna återfann också vad man förmodar är mannens personliga ägodelar: svärd, spjut, sköld och en utsmyckad kam.

Denna typ av gravar hör i regel till den så kallade vendeltiden (yngre järnåldern, cirka år 550–800) eller vikingatiden (800–1050), då det vanligaste var att kremera de döda.

”Det är en liten skara människor som begravdes på det här sättet. Man kan misstänka att det var framstående personer i det dåtida samhället eftersom båtgravar i allmänhet är väldigt sällsynta”, säger Anton Seiler.

Delar av fynden kommer att ställas ut på Gamla Uppsala museum och på Historiska museet i Stockholm.