Radar · Nyheter

Ny studie ska kartlägga hotade berguvar

Berguvar från Skansen planteras ut, och nu ska effekten undersökas.

Berguvarna har minskat i hela landet, och även Stockholms län. I skärgården finns nu bara ett tiotal revir.

Under 1980-talet har berguvsungar från Skansen planterats ut i skärgården. Nu hoppas man få reda på mer om vilken betydelse den utplanteringen fått, rapporterar SVT Stockholm.

En ny studie ska genomföras där fjädrar samlas in från reviren och dna-undersöks. På så vis hoppas man få veta hur stor effekten av utplanteringen blivit.

Det pågår också en riksinventering av berguven på initiativ av fågelföreningen Birdlife.

Siffror från artdatabanken bekräftar att berguven minskat kraftigt i antal under 2000-talet. 2007 fanns 1 500 i landet. Tio år senare beräknades mellan 700 och 1 100 finnas kvar.

Berguven är den största och tyngsta ugglan i världen, med en vingbredd på upp till 170 centimeter. Den finns i större delen av Sverige, utom längst i norr.