Radar · Nyheter

Gott om svenskar i miljöutskott

De svenska EU-ledamöterna Alice Bah Kuhnke (MP) och Pär Holmgren (MP) tar en selfie under EU-parlamentets första samling i Strasbourg.

Minst tre svenskar tar plats i EU-parlamentets miljöutskott sedan de olika partigrupperna börjat placerat ut sina ledamöter för inkommande mandatperiod.

Utskottsarbetet är kärnan i EU-parlamentets arbete där ledamöterna detaljbehandlar de lagförslag som förs fram av EU-kommissionen. Och när det gäller miljö- och klimatfrågor tycks det finnas en god chans för svenskt inflytande.

Åtminstone tar såväl Pär Holmgren (MP) som Fredrick Federley (C) och Jessica Polfjärd (M) plats i miljö- och hälsoutskottet (Envi).

Även utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter – som bland annat behandlar asyl- och migrationsfrågor – tycks få stark svensk besättning genom bland andra Alice Bah Kuhnke (MP) och Tomas Tobé (M).

Tobé tar även plats i bistånds- och utvecklingsutskottet (Deve) medan Bah Kuhnke även är ordinarie i jämställdhetsutskottet (Femm), tillsammans med Arba Kokalari (M), som också sitter i inre marknadsutskottet (Imco).

Partikollegan Jörgen Warborn (M) hamnar i handelsutskottet (Inta) medan Abir Al-Sahlani placeras i arbetsmarknadsutskottet (Empl).

Alla partigrupper har ännu inte meddelat hur de fördelar sina platser.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV