Radar · Nyheter

Fortsatt stora säkerhetsbrister på svenska lekland

Konsumentverket har hittat stora säkerhetsrisker på de lekland som har granskats.

När Konsumentverket granskade säkerheten på 16 av närmare 100 lekland upptäcktes stora brister. Bland annat hittades fel som innebär risk för strypning och hängning.

Kontrollen är en uppföljning av 2011 års granskning som visade på allvarliga säkerhetsrisker och stor okunnighet i branschen om krav och regler.

Drygt nio år senare kan Konsumentverket konstatera att säkerheten inte blivit bättre sedan dess.

– Bristerna som vi har hittat handlar framför allt om felaktiga konstruktioner, men också om slitage, brister i underhåll och okunskap hos dem som driver leklanden, säger Anna Strandberg, utredare inom produktionssäkerhet på Konsumentverket.

Åtta av leklanden som granskades vid årets kontroll besöktes fysiskt av Konsumentverket, och samtliga hade allvarliga brister. I ytterligare åtta fall granskades leklandens dokumentation av säkerhetsåtgärder, och även där upptäcktes brister.

– Där det var möjligt åtgärdades felen direkt på plats, annars stängdes utrustning av tills de blev åtgärdade. I de fall där det handlar om konstruktionsfel kontaktade vi leverantören eftersom samma fel då kan finnas på flera lekland, säger Anna Strandberg.

När allvarliga säkerhetsbrister upptäcks måste leklandet åtgärda dessa omedelbart, annars riskerar företaget vite. Samtliga säkerhetsbrister som upptäcktes vid årets kontroll har nu åtgärdats enligt Konsumentverket.

En större granskning ska göras nästa år och Konsumentverket utesluter inte att lekland stängs om brister kvarstår.

– Leklanden måste bli bättre på uppföljning och på att respektera kraven på säkerhet, säger Anna Strandberg.

Undersökningen

I undersökningen har Konsumentverket granskat platser som definierar sig själva som lekland. Lekrum vid andra platser, så som vid stormarknader, ingår inte i undersökningen.
Totalt har 16 lekland med geografisk spridning över landet granskats, och brister i säkerhet noterades hos samtliga.
Undersökningen visar bland annat att leklanden måste bli bättre på återkommande besiktningar, tätare egenkontroller och övervakning av besökarna.
Nästa år ska en större granskning göras.
Källa: Konsumentverket.