Radar · Nyheter

Förpackningsdekaler ska förenkla återvinning

Dekaler på förpackningar ska göra det lättare att matcha dem med rätt återvinningskärl på återvinningsstationerna.

Består mjölkförpackningen av mer kartong än plast? Är chipspåsen tillverkad av metall? FTI, som ansvarar för återvinningen, vill sätta dekaler på förpackningar för att göra det lättare att kasta dem i rätt återvinningskärl.

Många svenskar har nog klurat på vilket återvinningskärl som förpackningar egentligen ska kastas i, och kanske grämt sig i efterhand huruvida beslutet var rätt eller fel.

Frågan är särskilt knepig om förpackningen är tillverkad av flera material eller om det är otydligt vad förpackningen egentligen består av. Under nästa år kan dock huvudbryet förpassas till historien, om tillverkarna lyssnar till Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) uppmaning.

FTI: Förenkla sortering

FTI vill nämligen att alla förpackningar märks med symboler för vilket kärl det ska slängas i, som sedan matchas med identiska symboler på återvinningsstationerna.

– Det är fortfarande många som känner sig osäkra, och när man blir osäker kanske man väljer att lägga förpackningen i avfallet i stället för att sortera. Sorteringen behöver förenklas, säger FTI:s kommunikationschef Veronica Foberg Gustafsson.

Dekalerna, som är sex till antalet, väntar på att skickas ut till producenterna. FTI räknar med att ha märkt om alla återvinningskärl före årsskiftet, och vill därefter att dekalerna börjar användas i produktionen.

– Det tar ett tag att sätta en ny märkning på en förpackning. I butikerna hoppas vi att man kommer att kunna se det från nästa år, säger Foberg Gustafsson.

Mindre andel återvinns

En Sifoundersökning som FTI har låtit genomföra i april 2019 visar att 90 procent av svenskarna deltar i återvinningen i hemmet. När deltagarna får göra en egen bedömning svarar de i genomsnitt att 74 procent av alla förpackningar återvinns, en nedgång från 78 procent i motsvarande mätning 2018.

– Vi vill såklart att det ska alltid ska öka, men det är en liten nedgång. Jag vet inte riktigt hur stora växlar vi kan dra på det, men det går såklart åt fel håll, säger Foberg Gustafsson.

Återvinningsbarometern

Återvinningsbarometern genomfördes av Kantar Sifo under 13-20 april 2019 på FTI:s uppdrag. Totalt svarade 1 000 personer genom en webbpanel.
90 procent av de svarande svarar med en 4 eller 5, av maximalt 5, på frågan om de upplever att de är delaktiga i hushållets återvinning.
5 procent svarar att de återvinner samtliga förpackningar. 1 procent att de inte återvinner några av hushållets förpackningar.
Boende Sydsverige uppger att de återvinner störst andel, 79 procent, av förpackningarna. Boende i Göteborgsområdet uppger den lägsta siffran, 71 procent, för förpackningar som återvinns. Genomsnittet för Sverige är 74 procent.
Källa: FTI

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV