Radar · Nyheter

Svensk officer på gränsen: Intressant dag

Lars-Olof Corneliusson, generalmajor i Sveriges delegation vid DMZ, gläds över att dialogen vid gränsen hålls i gång.

Den svenska delegationen på gränsen mellan Nord- och Sydkorea tror varken att de kommer att få se Donald Trump eller Kim Jong-Un under dagen, men gläds åt mötet.

– Det blir en intressant dag, säger Lars-Olof Corneliusson, generalmajor på plats vid den demilitariserade zonen.

Det är en stor, om än lite mulen, dag på den svenske generalmajorens arbetsplats. Under natten till söndagen och morgontimmarna har det pågått intensiv aktivitet i området, säger Lars-Olof Corneliusson. Sedan en månad tillbaka är han en del av den svenska styrkan vid den demilitariserade zonen, DMZ, på gränsen mellan Nord- och Sydkorea.

– Det vi ser är att det sker samtal mellan Nord- och Sydkorea, människor kommer in och ut och man utnyttjar de blå husen här för samtal, säger han till TT över en förvånansvärt stabil telefonlina.

"Positivt att man möts"

Vanligtvis är tillvaron vid gränsen förhållandevis lugn, enligt Corneliusson. Men den senaste tiden har aktiviteten ökat avsevärt – inte minst det senaste dygnet.

– Om vi tidigare haft något enstaka möte om dagen – och knappt det – så är det betydligt mer den senaste tiden.

Den svenska delegationen befinner sig inte i direkt anslutning till den plats där de två toppledarna möttes på söndagseftermiddagen lokal tid. Men det bekommer inte generalmajor Corneliusson nämnvärt.

– Jag tror inte att jag kommer att få se någon av dem i dag. Men det är inte min roll, säger han.

TT: Blir man inte lite nyfiken ändå?

– Det är inte viktigt för mig att se. Det jag tycker är positivt är att man träffas, att man möts och håller dialogen i gång. Det blir en intressant dag, i alla fall.

Annorlunda uppdrag

Sverige är sedan 1953 på plats med fem officerare som stationeras vid gränsen ett eller två år i taget. Efter en månad i tjänst kan Lars-Olof Corneliusson konstatera att posteringen inte liknar någon han tidigare haft.

– Det är väldigt annorlunda jämfört med andra uppdrag. Det är ju väldigt viktigt.

– Vi arbetar hela dagarna med att genomföra övervakningar av aktiviteter i zonen. Sedan har vi våra rutiner, vi möts en gång i veckan i vårt blå hus och är helt enkelt på plats för att hjälpa till att minska hotbilden i området, fortsätter han.

TT: Hur är läget vid gränsen i övrigt?

– Det är lugnt. Nu är det mycket aktivitet med höga vederbörande i området, men annars har det varit lugnt över tiden. Det är lite mulet, men fuktigt och varmt. Vi väntar på monsunen som borde ha varit här för några veckor sedan.

Sverige vid DMZ

Övervakningen av Armistice Agreement, vapenstilleståndsavtalet mellan Nord- och Sydkorea, sköts av NNSC, Neutral Nations Supervisory Commission. NNSC består i dag av Sverige och Schweiz, vilka vardera bidrar med fem officerare, samt Polen med två officerare som i kortare perioder årligen deltar i arbetet.
Delegationens camp ligger i Panmunjom, platsen där vapenstilleståndsavtalet skrevs under efter Koreakriget och där både fångutväxling och samtal har skett sedan dess.
NNSC:s huvudsakliga uppgift är att vara en neutral och oberoende part mellan Nord- och Sydkorea samt eventuella allierade.
De båda koreanska staterna har levt i ett osäkert och mycket spänt grannförhållande efter Koreakriget 1950–53. Lika länge har Sverige varit ett av de få västländer som med praktisk diplomati försökt värna den bräckliga gränsfreden.
När striderna avblåstes 1953 godkändes Sverige som medlem i NNSC. Att Sverige tidigt (1950) hade upptagit diplomatiska förbindelser med det kommunistiska Kina, stormakten bakom nordsidan i kriget, bidrog till att göra svenskarna acceptabla för alla parter som övervakare.
Men någon fred slöts aldrig efter kriget – formellt råder ännu bara vapenstillestånd. Den demilitariserade zonen vid gränsen, DMZ, brukar kallas en av världens farligaste politiska brännpunkter.
Sverige har också länge varit en av få väststater med ambassad i det kommunistiska Nordkoreas huvudstad Pyongyang.
Källa: TT, Försvarsmakten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV