Radar · Nyheter

Nya domstolsregler: ”Demokratiskt problem”

Från och med måndag den 1 juli är det förbjudet att använda elektronisk utrustning i rättssalar.

Den 1 juli träder nya domstolsregler i kraft och användning av elektronisk utrustning i svenska rättssalar förbjuds. Det kan påverka journalisters arbete negativt och inskränka allmänhetens insyn, befarar Journalistförbundet.

– Det är allmänhetens rättighet att få reda på vad som händer i en rättegång, och journalisternas jobb att kunna direktrapportera därifrån. Vi anser inte att det ska vara förbjudet att ha med elektronisk utrustning, varken för journalister eller för allmänheten, säger förbundsordförande Ulrika Hyllert.

Enligt Charlotte Driving, chefsjurist på Domstolsverket, kan undantag göras.

– När elektronisk utrustning behövs för rapportering som sker som led i nyhetsförmedling eller i något annat sammanhang av samhälleligt intresse – eller studenter som i studiesyfte behöver dokumentera vad som händer.

Domaren avgör

Men det är upp till varje enskild domare att besluta om ett undantag ska tillämpas. Det blir ett stort demokratiskt problem, anser Ulrika Hyllert.

– Det finns en risk för att det blir godtyckligt om det blir upp till varje domstol att själv bestämma när undantaget ska tillämpas. Praxis kan komma att skilja sig från domstol till domstol när olika domare gör olika bedömningar.

Hon anser att det kan vara svårt att definiera vad en journalist är, eftersom det inte är ett legitimerat yrke, vilket förbundet inte heller vill att det ska vara.

Skärpt straffskala

Charlotte Driving ser inga problem med de nya reglerna.

– Domare ska tillämpa den lagstiftning vi har. Men märker man att den tillämpas på ett sätt som inte fungerar får man ta upp det med lagstiftaren.

Sedan tidigare är det förbjudet att fotografera på plats inne i rättssalen. Med de nya reglerna utökas förbudet till att även gälla fotografering in i rättssalen, och straffskalan för brott mot förbudet skärps.