Radar · Nyheter

Medlingsinstitutet får ny generaldirektör

Irene Wennermo, ny generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Irene Wennermo har utsetts till ny generaldirektör för Medlingsinstitutet. Förordnandet är på sex år, med tillträde 1 september då hon ersätter Carina Gunnarsson på posten.

– Jag ser verkligen fram emot det. Det är roligt, för det bygger på att man har ett förtroende från parterna och inte bara från regeringen, säger Wennermo.

– Vi har en stor avtalsrörelse framför oss i ett ganska svårbedömt ekonomiskt läge. Det blir oerhört viktigt att få bred samsyn kring hur man ska hamna på rätt nivå.

Sedan 2014 har Irene Wennermo varit statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, under arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

– Irene är respekterad av parterna, både arbetsgivarsidan och den fackliga sidan, och hon har lång erfarenhet av och gedigen kunskap om partssystemet, den svenska arbetsmarknadsmodellen och lönebildningen. Hon är sällsynt väl lämpad, säger Johansson.