Radar · Nyheter

Island får könsneutrala namn

Islands statsminister Katrin Jakobsdottir presenterade lagen i alltinget i förra veckan.

I framtiden skulle den isländska ex-presidenten Vigdis Finnbogadottir kunna byta namn till Vigdis Finnbogabur. Den isländska efternamnstraditionen håller nämligen på att ändras. I och med en ny lag blir även förnamnen könsneutrala.

Island har både patronymika och metronymika efternamn, alltså namn som bildats av moderns och faderns namn tillsammans med efterledet -son respektive -dottir.

En ny lag – lagen om könsautonomi – som antogs för en dryg vecka sedan i alltinget, öppnar för en tredje väg: -bur, isländska för -barn. En person som varken identifierar sig som man eller kvinna, och därmed inte som någons son eller dotter, kan välja det nya alternativet om hen är registrerad som varken eller.

Lagen om könsautonomi innebär långtgående förändringar för transpersoner. Den ger individer rätt att ändra sitt juridiska kön utifrån sin personliga könsidentitet utan några krav på medicinsk diagnos eller behandling, rapporterar magasinet Iceland Review. Individer kan också registrera sig som könsneutrala, alltså varken som man eller kvinna.

Förnamn kommer inte heller längre att vara specifikt manliga eller kvinnliga i namnregistret, vilket gör att en persons kön inte som tidigare ska begränsa namnvalet.

Lagen klubbades med 45 röster för, inga emot och tre nedlagda röster i alltinget. Enligt tidigare lag har det knappt funnits några könsneutrala förnamn på Island.