Radar · Nyheter

Försvaret förstärker Gotlands luftvärn

ÖB Micael Bydén presenterar förstärkt luftvärn på Gotland vid en pressträff under Almedalsveckan.

Försvarsmakten förstärker försvaret av Gotland med luftvärnssystem 23.
Det är en signifikant förstärkning av luftförsvaret, säger ÖB Micael Bydén.

Från och med den första juli finns luftvärnssystem 23 med luftvärnsroboten Bamse permanent på Gotland. Sedan tidigare har stridsgruppen på regementet P18 på ön varit utrustad med åtta luftvärnskanonvagnar modell 90. Luftvärnsroboten Bamse har en längre räckvidd på 15 till 20 kilometer och sköts av två operatörer.

– Det kan gå mot mål längre bort och framförallt mot mer avancerade mål som går i högre fart, som attackflyg. För det är detta ett mycket potent system, säger Bydén.

I systemet ingår också spaningsradar 90 med en räckvidd på 50 kilometer. Det sköts av tre till fyra operatörer.

Robotenheten går att ladda med sex robotar som styrs mot målet av en egen eldledningsradar. Systemet är utvecklat av försvarskoncernen Saab. Det kan hålla två robotar i luften samtidigt, enligt Försvarsmakten.

Systemet har funnits i försvaret sedan 2005 och använts av luftvärnsregementet i Halmstad, men har under senare år varit inställd i förråd. Hur många enheter av luftvärnssystem 23 som finns på Gotland vill ÖB inte avslöja.

Beslutet att placera luftvärnssystem 23 på ön beror på det försämrade omvärldsläget. Det är en del av uppbyggnaden av den militära närvaron på ön som nu pågått en tid och som riksdagen beslutat om i den nuvarande försvarspolitiska inriktningen.

– Vi har tillfört permanent personal i form av P18, vi har system i form av stridsfordon och stridsvagn, luftvärnskanonvagnar och nu detta. Så vi tar steg för steg i ett militärt strategiskt viktigt område, säger Bydén.

Försvarsmakten understryker att det faktum att luftvärnssystem 23 nu tas i bruk inte ersätter behovet av framtida nya luftvärnssystem. Sverige har till exempel också beställt den amerikanska luftvärnsroboten Patriot.