Radar · Nyheter

Vaccin har minskat farliga cellförändringar

Sedan 2010 erbjuds alla flickor i Sverige vaccination mot HPV när de är 10 till 12 år gamla.

Den vaccinering av skolbarn mot HPV som sker i flera länder är effektiv. Antalet infektioner, könsvårtor och farliga cellförändringar minskar kraftigt. Det visar den största studien hittills.

Den aktuella studien från Kanada är en så kallad metaanalys av 65 vetenskapliga artiklar från 14 höginkomstländer där över 60 miljoner flickor och kvinnor har följts fem till nio år efter vaccineringen.

Detta är inte den första studien på området, men den största. Resultatet, som nu publiceras i den medicinska tidskriften The Lancet, visar att andelen flickor och kvinnor som drabbats av infektioner av humant papillomvirus (HPV), könsvårtor och farliga cellförändringar har minskat kraftigt.

Vad gäller de två farligaste virustyperna, HPV 16 och 18, som står för runt 70 procent av all livmoderhalscancer, har förekomsten minskat med 83 procent bland tonårsflickor fem till åtta år efter vaccinationen. Bland kvinnor 20–24 år har den minskat med 66 procent.

"Starka bevis"

Andelen flickor/kvinnor med kondylom (könsvårtor) har också mer än halverats, men framför allt har förekomsten av farliga cellförändringar minskat med 51 procent bland screenade flickor 15–19 år gamla och med 31 procent bland 20–24 år gamla kvinnor.

– Våra resultat utgör starka bevis för att HPV-vaccinering fungerar för att förhindra livmoderhalscancer, eftersom både HPV-infektioner, som orsakar de flesta cancerfall, och farliga cellförändringar, minskat, säger en av artikelförfattarna, Mélanie Drolet vid CHU de Québec-Université Laval Research Center i Kanada, till tidskriften.

Cellförändringar på livmoderhalsen brukar delas in i en tregradig skala: lätta, måttliga och svåra, efter deras risk att utvecklas till farlig (invasiv) cancer. Varje år drabbas cirka 30 000 svenska kvinnor av någon typ av cellförändring, men bara runt 450 diagnostiseras med livmoderhalscancer.

Bättre effekt

I april presenterades en liknande studie från Skottland som visade att antalet farliga (svåra) cellförändringar bland vaccinerade kvinnor födda 1995 och 1996 hade minskat med 89 procent, jämfört med ovaccinerade kvinnor födda 1988. Antalet lätta och måttliga cellförändringar hade minskat med 79 respektive 88 procent.

I Sverige har man dock ännu inte börjat se någon effekt på förekomsten av cellförändringar, eftersom det inte har gått tillräckligt lång tid sedan den allmänna vaccinationen infördes. Sedan 2010 erbjuds alla flickor i Sverige en HPV-vaccination när de är 10–12 år gamla.

Precis som i den skotska undersökningen konstaterar forskarna i den nu aktuella studien att effekten blir både större och snabbare ju fler som vaccinerar sig och om de gör så i unga år, snarare än i sena tonåren.

Orsakar cancer

Humant papillomvirus (HPV) är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige.
HPV är en grupp virus som omfattar mer än 200 olika typer. Tretton HPV-typer klassificeras som högriskvirus och kan orsaka olika typer av cancer. HPV-typerna 16 och 18 är de vanligast förekommande högrisktyperna för cancer.
Viruset sprids via hud- och slemhinnekontakt och kan orsaka olika typer av cancer, som cancer i livmoderhalsen (cervixcancer) eller cancer i svalget och analöppningen.
De flesta som drabbas märker det inte alls och infektionen kan läka ut av sig själv. I vissa fall kan däremot infektionen bli kronisk, vilket kan öka risken för att drabbas av olika former av cancer.
Vaccination mot HPV ingår i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan 2010. I Sverige är programmet, förutom i exempelvis Blekinge, begränsat till flickor.
Via skolhälsovården erbjuds vaccinet till alla flickor i årskurs 5–6.
Källa: Folkhälsomyndigheten