Radar · Nyheter

Trendbrottet: Skänker mindre till välgörenhet

Färre skänker pengar till organisationer med 90-konto enligt Svensk insamlingskontroll.

För första gången på flera år minskar pengarna som svenskar skänker till organisationer med 90-konto, visar ny statistik av Svensk insamlingskontroll. Det gäller både privatpersoner och företag.

”Det är svårt att peka på vad det här trendbrottet beror på. Men efter flera år av ständiga rekord går det knappast att säga att det är en slump”, säger Tommy Jonsson, controller på Svensk Insamlingskontroll i ett pressmeddelande.

Jonsson tror att anledningen kan vara en kombination av att hushållens ekonomi planat ut och att humanitära katastrofer inte får samma genomslag.

”När det gäller företagen är det förvånande att se en sådan kraftig minskning. Det visar att de senaste decenniernas tal om hur viktigt det är med så kallad corporate social responsibility, CSR, inte verkar motsvaras av praktiskt handlande”, säger Tommy Jonsson.

Så mycket mindre skänker vi

Statistiken från Svensk insamlingskontroll bygger på rapporter från 430 organisationer med 90-konto.
Privatpersonernas gåvor som utgör den största andelen av de totala insamlingsintäkterna (45 procent) gick ner med 0,8 procent 2018.
Företagens givande, som står för 7 procent av gåvorna, minskade med 13 procent.
Källa: TT