Radar · Nyheter

Nu ska sexleksakerna standardiseras

En standard för design och säkerhet för sexleksaker är nu framtaget av svenska SIS.

Världens alla sexleksaker kan få en gemensam säkerhetsstandard. Svenska SIS har tagit fram ett förslag på en standardisering för sexleksaker och den globala organisationen ISO ska nu låta de 164 medlemsländerna rösta om saken.

Senast den 10 augusti måste länderna ha fattat sina beslut.

”Sexleksaker är producerade, sålda och använda världen över men hittills har det inte funnits någon standard eller annan typ av reglering för denna produkttyp. Utan en tydlig standard är det väldigt svårt för tillverkare, återförsäljare och konsumenter att veta om en produkt är säker och när det går fel skapas svåra fall för sjukvården att hantera”, skriver säger Anna Sjögren, projektledare på SIS, i ett pressmeddelande.

Enligt SIS ökar användandet av sexleksaker och i takt med det också antalet incidenter där användande eller möjligt felanvändande av produkter lett till skador.