Radar · Nyheter

Fördelen för bostadsköparna minskar

Köpare och säljare börjar närma sig balans på bostadsmarknaden.

Köparnas fördel på bostadsmarknaden har fortsatt att minska – det verkar som om bostadsmarknaden har anpassat sig till nya amorteringskrav och tuffare utlåning.

Efterfrågan och utbud verkar närma sig varandra efter några oroliga år, enligt Fastighetsbyråns webbenkät Mäklarpanelen. Runt 400 av Fastighetsbyråns mäklare har svarat på frågor om hur bostadsmarknaden utvecklats.

Det börjar närma sig balans mellan köpare och säljare på marknaden, visar den senaste enkäten. Särskilt i Göteborg är förändringen tydlig. I början av året var det i Stockholm som efterfrågan ökade mest, men nu är köptrycket hårdast i Göteborg.

”Sedan våren 2017 har vi haft en osäker marknad som präglats av osäkerhet hos bostadskonsumenterna. Till stor del hänger avmattningen ihop med amorteringskrav och mer restriktiv utlåning i allmänhet. Nu märker vi att de nya reglerna börjar sätta sig, vi har en stabil prisbild och vi ser en ökad trygghet och vilja att göra bostadsaffärer. Balansen mellan köpare och säljare ökar vilket är positivt”, skriver Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån i ett pressmeddelande.

Mäklarpanelen presenteras i form av ett index där 0 är absolut fördel för köparna och 10 fördel för säljarna. Balans dem emellan ligger då på 5. Nu ligger indexet för hela riket på 4,72, mot 4,4 för ett år sedan.

”Man ska komma ihåg att köparna fortfarande har en fördel men vi kan se en tydlig trend. Och i dagsläget tyder inget på att den kommer att brytas”, skriver Johan Engström.