Radar · Nyheter

Snöskottarrobot i Trafikverkets framtidsplan

Om Trafikverkets planer går i lås kan snöskottning i framtiden skötas av robotar.

Självkörande bussar och robotar som skottar snö. Trafikverket vill öka digitaliseringstakten och lägger nu fram en färdplan för hur det ska gå till.

Utöver snöskottande robotar vill Trafikverket även ha speciella körfält för både fossilfria och självkörande fordon samt så kallad geofencing, digitala staket.

”Ett uppkopplat vägtransportsystem både minskar klimatpåverkan och ökar trafiksäkerheten. Uppkopplade fordon och informationsdelning kan göra det lättare att styra om trafiken, och då minskar behovet av att bygga nytt”, säger Olof Johansson, programchef för digitalisering av transportsystemet, i ett pressmeddelande.

Målet är att färdplanen ska genomföras inom fem år. Huvuddelen av åtgärderna finansieras av myndighetens ordinarie anslag.