Radar · Nyheter

SKL: Sega domstolar fördröjer byggande

Sedan den 1 juni 2016 går överklagade detaljplaner direkt till mark- och miljödomstolarna, utan att passera länsstyrelsen.

Byggprocesser skulle bli enklare när överklaganden av detaljplaner inte behövde passera länsstyrelsen. Men nu ökar handläggningstiderna hos domstolarna vilket riskerar att ta bort tidsvinsten, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Ungefär en fjärdedel av detaljplanerna för nybyggen av exempelvis bostäder som kommunerna antar överklagas. Sedan två år gäller en ny lag som innebär att detaljplaner ska överklagas direkt till mark- och miljödomstolarna, och slipper passera länsstyrelsen. Syftet med lagen var att göra byggprocesser enklare, snabbare och billigare.

Men en effekt av lagändringen är att handläggningstiderna hos mark- och miljödomstolarna ökar, enligt en ny rapport från SKL.

– Vår prövning var mycket enklare förut. Då hade vi länsstyrelsens beslut i botten. Nu gör vi både länsstyrelsens jobb och det jobb vi gjorde tidigare, säger Magnus Hjort, rådman vid mark- och miljödomstolen i Nacka.

Tog bort länsstyrelsen

Under 2018 tog det mark- och miljödomstolen i genomsnitt 5,3 månader, eller 23 veckor, att handlägga en överklagad detaljplan. Det är en dryg månad mer än den genomsnittliga tidsåtgången 2016, enligt SKL:s sammanställning.

– Problemet är att man inbringas uppfattningen att det skulle snabba på processerna i och med att man tog bort länsstyrelsen som första instans, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

Under våren 2016 var länsstyrelsens genomsnittliga handläggningstid för ett överklagande av en detaljplan tolv veckor. Om utvecklingen med längre handläggningstider hos domstolarna fortsätter är risken att den tidsvinsten försvinner, enligt SKL.

Långa handläggningstider är problematiskt ur flera aspekter, enligt Anders Knape. Att byggprocesser drar ut på tiden är en aspekt. Detaljplaner är många gånger också något av en färskvara och riskerar att bli inaktuella när processen väl gått genom alla instanser.

– Då får man börja ett nytt jobb, säger han.

Effektivisera domstolar

Även när det gäller exempelvis bygglov anser SKL att domstolarna är för långsamma. Ett överklagat bygglov tog i fjol i genomsnitt nästan fyra månader att passera en mark- och miljödomstol.

Och för de ärenden som sedan togs till Mark- och miljööverdomstolen tar det i båda fallen ytterligare månader. Var fjärde överklagad detaljplan – tog där över ett år att handlägga, enligt SKL.

– Vi har krav på oss, genom lagstiftning, att vara relativt snabba. Ett bygglov ska vi prestera på tio veckor. Men om man överklagar ett bygglov kan det ta över ett år att få besked i form av domstolsprövning, i en instans, säger Anders Knape.

SKL anser att domstolarna behöver effektiviseras, att staten bör skjuta till mer resurser och ställa högre krav.

– Vi ser gärna att regeringen inför tidsgränser när det gäller handläggningstider och att man följer upp hur lång tid det tar för domstolarna eftersom det är så stora variationer i dag, säger Anders Knape.

Handläggningstider för överklaganden

En detaljplan kan överklagas i två instanser: mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Före den 1 juni 2016 var länsstyrelsen första instans för överklaganden av detaljplaner.
Under 2016 tog det i genomsnitt 4,1 månader för en mark- och miljödomstol att avgöra en sådan överklagan. Förra året (2018) tog det i snitt 5,3 månader, eller 23 veckor.
Bygglov överklagas först till länsstyrelsen, sedan till mark- och miljödomstolen och sedan till Mark- och miljööverdomstolen.
Snittiden för handläggningen i domstolen var 3,9 månader, eller cirka 17 veckor, under 2018.
Under 2018 avgjordes 387 överklagade detaljplaner och 1 447 överklagade bygglovsärenden i de fem mark- och miljödomstolarna.
Mark- och miljööverdomstolen avgjorde 184 överklagade detaljplaner och 595 bygglovsärenden under fjolåret.
Den genomsnittliga handläggningstiden för detaljplaner som fick prövningstillstånd i högsta instans var 41,6 veckor, eller tio månader.
Källa: SKL