Radar · Nyheter

Barn får hjälp att ta bort sexbilder

Barn och unga vars intima bilder spridits utan samtycke ska få hjälp att ta bort dem.

Barn som utsatts för sexuell exploatering på nätet ska få hjälp att ta bort kränkande bilder och filmer. Ecpat i Sverige har beviljats stöd på 7,8 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet.

Att barn och unga tar och skickar avklädda bilder på sig själva har blivit vanligare, men det egenproducerade materialet riskerar också att spridas bortom barnets kontroll.

Via en särskild webbsida kommer barn att kunna få rådgivning och information om hur kränkande material kan tas ner. De ska även kunna få praktisk hjälp med detta.

Det finns dock inga garantier för att bilder som spridits på nätet helt går att få bort, vilket bland andra polisen tidigare påpekat.