Radar · Nyheter

Färre besöker tandläkaren regelbundet

Allt färre går till tandläkaren för att göra en basundersökning.

Allt färre går till tandläkaren för att göra en basundersökning. Samtidigt ökar andelen akuta tandläkarbesök.

Bland dem som är 23 år eller äldre har andelen som den senaste treårsperioden genomgått basundersökningar minskat med 4 procent mellan 2011 och 2018. Samtidigt har andelen som tvingats till akuta tandvårdsbesök ökat med 13 procent, visar statistik från Socialstyrelsen.

Skillnaden är störst bland dem som är mellan 35 och 39 år gamla. Bland dem har andelen som gör en basundersökning minskat med 11 procent och andelen som bara söker tandvård för akuta besvär ökat med 21 procent.

Bättre tänder

I fjol gjorde 56 procent av de vuxna i Sverige, som är 23 år eller äldre, besök hos tandvården. Den siffran har förändrats över tid.

– Det är inte en så stor förändring om man tittar på alla åldrar, men i åldersgruppen 35–49 år ser vi en åttaprocentig minskning i andel som besökt tandvården de tre senaste åren mellan 2011 och 2018, säger Alfheidur Astvaldsdottir, odontologiskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Men de som faktiskt tar sig till tandläkaren har bättre tänder, jämfört med tidigare.

Färre kariesbehandlingar

Under 2010 fick 28,8 procent av de vuxna över 23 år som gick till tandläkaren behandling för hål i tänderna. Under 2018 låg siffran på 22,9 procent.

Det är också färre som behandlas för att de har en förhöjd risk för hål i tänderna eller initial karies, vilket är början på att få hål i tänderna.

– Den siffran har halverats under samma period. Från 14,8 procent 2010 till 7,2 procent 2018, säger Alfheidur Astvaldsdottir.

Tandhälsa

56 procent av befolkningen i Sverige som är 23 år eller äldre besökte tandvården förra året.
Andelen personer som förra året hade besökt tandvården någon gång under de senaste tre åren ligger på 77 procent.
Statistiken innefattar både dem som besöker Folktandvården och går till en privat tandläkare.
Källa: Socialstyrelsen