Radar · Nyheter

Stopp för nya religiösa friskolor utreds

Utbildningsminister Anna Ekström (S) säger att tiden är mogen för att förbjuda nya, religiösa friskolor.

Regeringen låter nu utreda ett etableringsstopp för nya friskolor med religiös inriktning.
– Tiden är mogen för det, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Sedan mer än ett år tillbaka har en utredning synat regelverket för religiösa, eller konfessionella, friskolor. Uppdraget har bland annat varit att se om det behövs särskilda krav på dem som driver sådana skolor.

Utredningens förslag, betänkandet, skulle ha presenterats förra veckan. Men i stället får utredningen i sista stund i tilläggsuppdrag att föreslå hur etableringen av nya konfessionella friskolor kan stoppas.

Men uppdraget kommer inte som en överraskning. Stopp för nyetableringar var nämligen en av punkterna i januariavtalet som slöts mellan S, MP, C och L.

– Barn och elever ska vara fria att forma sin egen uppfattning i religiösa spörsmål. Nu kommer vi att få dels ett förbud mot nya religiösa friskolor, dels tydligare regler för de religiösa friskolor vi redan har, säger Anna Ekström till TT.

Stopp för alla

Samtidigt gör hon klart att Socialdemokraterna hade velat gå längre.

– Vi gick till val på att stoppa alla religiösa friskolor. Med januariavtalet fick vi en bra, gemensam ståndpunkt att sätta stopp för nya religiösa friskolor. Vi fick inte gå hela vägen men är nöjda med uppgörelsen.

Den politiska inriktningen får ses mot bakgrund av ett antal uppmärksammade fall där religiösa tolkningar avspeglats på skolverksamheten.

– Jag tänker på fall där flickor och pojkar delats upp på ett sätt som inte varit pedagogiskt motiverat, och fall där man inte undervisat på ett korrekt sätt om evolutionsläran till exempel. Detta har förekommit i friskolor med muslimsk inriktning och i skolor som drivs av olika kristna samfund, säger Anna Ekström.

Juridisk knäckfråga

Den juridiska knäckfrågan är hur ett etableringsstopp går ihop med Europakonventionens bestämmelser om religionsfrihet. Där sägs att föräldrar har rätt att tillförsäkra sina barn en utbildning som överensstämmer med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

– Min bedömning är att Europakonventionen ger utrymme för att göra så här. Men för säkerhets skull har vi bett utredaren att särskilt analysera vilka krav Europakonventionen ställer. Frågan har utretts förut, men Europakonventionens tillämpning utvecklas ständigt, säger Anna Ekström.

Utredaren Lars Arrhenius ska nu senast den 19 december lämna sitt betänkande.

Uppdraget

Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet har fram till den 19 december på sig att: Lämna de författningsförslag som behövs för att etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas, och analysera eventuella konsekvenser författningsändringarna kan få i förhållande till annan lagstiftning och internationella åtaganden, samt för befintliga konfessionella friskolor.
Källa: Dir 2019:25