Radar · Nyheter

Ytterligare bisamhällen drabbade av yngelröta

Den smittsamma bisjukdomen amerikansk yngelröta har påträffats i Enköpingstrakten.

Den senaste månaden har 22 bisamhällen i Enköpingstrakten blivit smittade av amerikansk yngelröta, rapporterar Upsala Nya Tidning.

– Det är fruktansvärt mycket koncentrerat på en så liten yta, säger länsstyrelsens bitillsynsman Lars Karlsson till tidningen.

Han säger att läget är allvarligt och att en fortsatt smittspridning skulle kunna bli katastrofal.

– Om alla bisamhällen måste tas bort innebär det en stor förlust för biodlarna men det minskar även pollineringen, säger Lars Karlsson.

Sjukdomen dödar binas larver och kan göra så att hela bisamhällen dör ut. Den orsakas av bakterier som får de döda larverna att lukta illa på ett speciellt sätt.

Yngelrötan är mycket smittsam och svår att bli av med, eftersom smittämnen kan leva kvar upp till 80 år, enligt Jordbruksverket. Biodlare som upptäcker sjukdomen är skyldiga att anmäla den och att vidta åtgärder för att hindra att smittan sprids.