Radar · Nyheter

Sverige i topp av barnrankning

Svenska barn har det bra, så även norska (bilden).

Världens barn har det allt bättre. Men konflikter på olika platser fortsätter sprida lidande, enligt en ny rapport från Rädda barnen.

Det är för tredje året i rad som organisationen släpper en rapport om situationen för världens barn. I den som släpps nu jämförs vardagen med den år 2000. På i stort sett alla områden har verkligheten förbättrats.

Exempelvis dör 4,4 miljoner färre barn varje år före fem års ålder, 115 miljoner färre barn tvingas lämna skolan i tidig ålder och 3 miljoner färre tonårsflickor blir mödrar varje år.

Det enda området i rapporten som har en negativ trend är antalet barn som påverkas av konflikter. Sedan år 2000 har antalet personer som tvingats fly undan konflikt ökat med 30,5 miljoner. Enligt Rädda barnen är hälften av världens flyktingar barn.

Enligt rapporten kommer mer än hälften av världens flyktingar från tre länder: Syrien, Afghanistan och Sydsudan.

2017 så bodde vart femte barn, 420 miljoner, i världen 50 kilometer eller närmre en konfliktzon. Det är en fördubbling sedan 1995.

I rapporten listar Rädda barnen utvecklingen i 176 länder sett till risken att få barndomen avbruten. Minst risk för det är det i Singapore, därefter följer Sverige på andra plats och Finland, Norge och Slovenien på delad tredje plats.

I den dystrare änden av listan finns Tchad, Niger och Centralafrikanska republiken. I 173 av 176 länder har dock vardagen förbättrats för barn i dag jämfört med år 2000. De tre länder där situationen försämrats är Syrien, Venezuela och Trinidad & Tobago.