Radar · Nyheter

Sexstudie: Trakasserier och övergrepp vanliga

En majoritet av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, visar en ny stor studie om sexuell och reproduktiv hälsa.

Sextrakasserier och övergrepp mot kvinnor är vanliga i Sverige och könsskillnaderna är stora i de flesta frågor som rör sexualitet. Det visar den första stora svenska sexstudien på över 20 år.

En majoritet av de tillfrågade, 58 procent, är nöjda med sitt sexliv, visar befolkningsstudien om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), som Folkhälsomyndigheten presenterar på tisdagen.

Men det faktum att sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor är så vanliga utgör ett stort folkhälsoproblem och måste upphöra, skriver företrädare för myndigheten i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Nästan hälften av de tillfrågade kvinnorna och var tionde bland männen svarar att de någon gång utsatts för sexuella trakasserier. Ungefär 40 procent av kvinnorna hade varit med om någon form av annat sexuellt övergrepp.

För att minska kvinnors utsatthet behöver arbete med jämställdhet och att förändra attityder föras på bred front i hela samhället, skriver företrädarna.
Undersökningen har genomförts på uppdrag av regeringen. Den senaste befolkningsstudien om svenskarnas inställning till sin sexualitet presenterades 1996, alltså för mer än 20 år sedan.

Folkhälsomyndighetens sexstudie

I undersökningen, som genomfördes under hösten 2017, har nästan 14 500 personer i åldrarna 16–84 år svarat på frågor om sitt sexliv.
En majoritet, 58 procent, uppger att de är nöjda med sitt sexliv och tycker att sex är viktigt i en relation. Minst nöjda är män i åldrarna 16–29 år och personer mellan 65 och 84 år av båda könen.
Studien visar också att 28 procent av männen anser att de inte har sex tillräckligt ofta. Motsvarande siffra för kvinnorna är 18 procent.
Nästan dubbelt så många kvinnor, 63 procent, som män, 34 procent, uppger att de har gått med på sex fast de inte velat.
70 procent av männen i enkäten uppgav att de använder pornografi, medan ungefär lika många kvinnor aldrig gör det.
Nästan en tiondel av männen har någon gång betalat eller gett annan ersättning för sex, de flesta utomlands. Bland kvinnorna var motsvarande siffra 1 procent.
Nästan hälften av kvinnorna i enkäten och var tionde bland männen uppgav att de någon gång utsatts för sexuella trakasserier. Ungefär 40 procent av kvinnorna hade varit med om någon form av annat sexuellt övergrepp.
Fakta: Folkhälsomyndigheten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV